I 2009 ble Universell Utforming AS etablert av Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Handikapforbund. I ti år har selskapet jobbet med å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle. Nå gis stafettpinnen videre til Geir Lippestad.

Selskapet tilbyr rådgivning knyttet til universell utforming av bygg og uteområder, reisekjeden, digital tilgjengelighet, tjenester, lovverk og standarder.

Organisasjonene forteller at de er stolte over å ha etablert Universell Utforming AS, og det selskapet har bidratt med for å skape et samfunn hvor alle kan delta.

– For ti år siden hadde vi som organisasjoner en visjon og et mål at samfunnet skulle bli universelt utformet. Da var det riktig å etablere et selskap som skulle ha det som eneste oppgave, sier forbundsleder i Norges Handikapforbund Tove Linnea Brandvik.

Brandvik forteller at de tre organisasjonene føler seg trygge på at visjonen til selskapet videreføres. De har stor tro på at Lippestad vil styrke selskapet og bidra til et enda bedre utformet samfunn.

– Vi ønsker Geir Lippestad lykke til som ny eier, og vi ser frem til videre samarbeid med selskapet, sier Brandvik.