Universell Utforming Ferjer

Etter mangeårige henvendelser om manglende tilgjengelighet på ferjer fra NHFs medlemmer i de store ferjefylkene, lagde NHF Nordvest  heftet “Med kurs for universell utforming på ferjer” i 2006. Heftet er tenkt som et arbeidsredskap og et nyttig kompass for alle som har med universell utforming på ferjer å gjøre.