Universell Utforming Ferjer

Etter mangeårige henvendelser om manglende tilgjengelighet på ferjer fra NHFs medlemmer i de store ferjefylkene, har NHF Nordvest laget heftet “Med kurs for universell utforming på ferjer”. Heftet er tenkt som et arbeidsredskap og et nyttig kompass for alle som har med universell utforming på ferjer å gjøre.

Universell utforming på ferjer - pdf