Tog kjører gjennom kulturlandskap
De nye fjerntogene kommer først til å trafikere Bergensbanen. (Foto: Vy/Øivind Haug)
Norges Handikapforbund fortsetter kampen for universelt utformede fjerntog på alle fronter.

De siste ukene har NHF sterkt kritisert mangelen på universell utforming på Norske Togs kommende fjerntog. Fredag valgte FFO å avslutte dialogen med Norske tog og gå ut av Jernbanedirektoratets toggruppe.
Handikapforbundet fortsetter kampen for universelt utformede fjerntog på alle fronter, også i toggruppa og mot Norske tog. Vi slipper ikke denne saken før vi har klart å få til endringer. Da er vi avhengige av å snakke med Norske tog, og fotfølge det de gjør og ikke gjør. Nå vil vi ha full klarhet og innsyn i hvorfor de universelt utformede fjerntogene som finnes, ikke ble valgt for Norge.