Illustrasjonstegning av kvinner med ulike kropper, melaningrad og funksjonsevne (Foto: Colourbox)ne

Vi nærmer oss den første vårmåneden, og med den kommer kvinnedagen 8. mars. De senere årene har Handikapforbundet markert dagen på flere ulike vis, og i år er intet unntak.

Norge og verden er blitt digitalisert i pandemien, og i år håper vi å lage litt digitalt innhold til dagen, i samarbeid med NHFU. Vi ser for oss to ting- og til begge trenger vi medlemmenes hjelp.

Det ene er at vi ønsker å spille inn en felles 8. mars-appell, der flere medlemmer deler på å lese opp appellen, og så klipper vi den sammen til et felles produkt.

Det andre er at vi ønsker å lage en video om hvordan vi jobber med 8. mars. Til denne trenger vi at folk sender inn noen korte snutter om hvorfor 8. mars er viktig- og særlig med fokus på funksjonshemmede. Send oss også gjerne bilder av hvordan du og/eller ditt lag forbereder og gjennomfører dagen, da denne filmen vil bli produsert i etterkant- som en liten minidokumentar. Vi tar gjerne i mot bilder og video fra parolemøter, parolemaling, selve toget- ja, alt mulig relatert til 8.mars!

Vi vet om flere aktiviteter denne dagen- blant annet skal en representant fra LKB holde appell på et arrangement i regi av Sanitetskvinnene 7. mars, og både i Oslo og Trondheim skal representanter fra NHFU holde appeller. Tips oss gjerne om ditt arrangement/din deltakelse!

I Oslo har NHFU sluttet seg til mot-arrangementet til det tradisjonelle toget, etter at det her ble kontroverser som følge av endringer i vedtektene til 8. mars-komiteen. NHFU deltar med parolen «Ingen er fri før alle er fri» i motarrangementet. Det blir arrangert paroleverksted for dette i NHFs lokaler på Galleri Oslo torsdag 3. mars på kvelden. Følg med på NHFUs facebooksider for eget event.

Ønsker du å bidra? Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Ida C. Freng på epost ida.freng@nhf.no – hun koordinerer arbeidet!

Foto: Colourbox