Bilde av et universelt utformet inngangsparti. Inngangsdøra til NHF-kontoret i Galleri Oslo
Foto: Tore Fjeld

To nye rapporter skal legge grunnlaget for regjeringens nye handlingsplan for universell utforming. Vi har lest rapportene og konklusjonen er: Vi trenger ikke flere uforpliktende planer, vi trenger penger og handlingsvilje!

Langt igjen

Regjeringens nye handlingsplan for universell utforming skal komme i 2021. Som grunnlag for den nye planen har Bufdir fått laget to rapporter som oppsummerer status på området. Samlet sier de to rapportene at det er langt igjen før Norge er universelt utformet og at det gjenstår mye på alle samfunnsområder. Det visste vi fra før.

Det er et historisk faktum at det skjer lite for å sikre at funksjonshemmede har den samme tilgangen til samfunnets arenaer som andre. For hvert trinn som fjernes kommer det nybygg med nye barrierer, for ikke å snakke om alle trapper og terskler og andre hindringer som finnes fra før og ikke gjøres noe med.

Lave ambisjoner

Rapportene kan også fortelle om store kunnskapsmangler og at feltet trenger systematisk kunnskapsutvikling. Vi støtter selvsagt forskning og utvikling, men vil understreke at vi vet mer enn nok til å handle. Problemet er ikke mangel på erfaring og kunnskap, men mangel på handling og penger.

Den ene rapporten (Proba samfunnsanalyse) peker til og med på at vi vet lite om nytten og effekten av universell utforming. Dette er en vurdering vi ikke deler; universell utforming kom på den politiske dagsorden for 20 år siden og ble senere tatt inn i lovverket, fordi universell utforming er nyttig både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Konseptet er godt faglig fundert. Det å stille spørsmål ved nytteverdien vil være å rykke tilbake til start.

Ikke minst sier rapportene at regjeringens nåværende handlingsplan for universell utforming, med varighet fra 2015-2019, framstår som mindre offensiv og forpliktende enn foregående planer. Videre at den har hatt liten effekt og vært uten politisk forankring i gjennomføringen. Igjen en kjent problemstilling. Vi har sett også dette før: Ambisjonene synker for hver handlingsplan.

Vi forventer mer

Endringene vi er i vår fulle rett til å forvente, kommer ikke til å skje med mindre den nye planen er offensiv og handlingsrettet. Når planen kommer neste år har vi en tydelig forventning: En forpliktende handlingsplan, politisk forankret og med penger til nødvendig handling.

Start med skolen!

Vi skjønner at oppgaven er stor. Vi skjønner at ikke alt kan skje på 1,2,3. Men vi har ingen forståelse for regjeringens handlingslammelse. Vårt råd er det samme som vi har gitt i over ti år: Start med det viktigste. Sørg for en folkeskole som er tilgjengelig for alle barn og hele folket! Sett veikartet for en universelt utformet nærskole 2030 ut i livet!

Dette er de to rapportene: