Grafikk med hvit bakgrunn og teksten "Har du en funksjonsnedsettelse? Bor du i Oslo – kanskje på Grünerløkka eller Ullern? Bli rådsrepresentant" i mørkeblått. Det er også grafikker med ulike personer tegnet med ulik hudfarge og ulike kjønni rullestol, med hvit stokk, proteseben og protesearm som står og interagerer ved siden av hverandre. Logoen til NHF Oslo er nederst til høyre.

Har du en funksjonsnedsettelse og bor i Oslo? Er du medlem av NHF Oslo, eller kan tenke deg å bli det? Er du en engasjert person som brenner for å påvirke hverdagen til funksjonshemmede i din bydel?
 

Nå har DU muligheten til å bli representant i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i din bydel! Vi er særlig interesserte i deg som bor i bydel Grünerløkka eller Ullern!Vervet er honorert, og du vil selvsagt få nødvendig opplæring!
 

Du får være med på å si din mening i saker som angår for eksempel:

  • Tilgjengelighet og universell utforming  
  • Tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne  
  • Arbeid mot diskriminering
     

Arbeidet innebærer maksimalt 8-10 møter i året, avhengig av hvilken bydel du bor i. Vi ser etter deg som er engasjert i å løfte frem saker som berører rettighetene til funksjonshemmede, og som har mulighet og lyst til å delta på rådsmøtene i din bydel gjennom året!
 

Vil du gripe muligheten til å vurderes som aktuell kandidat til rådet for personer med funksjonsnedsettelse i din bydel? Du kan være vara eller hovedrepresentant! Eller kanskje vil du tipse oss om noen som du mener egner seg?
 

Skriv litt om deg selv – eller den du tipser om – og hvorfor du/de er egnet til vervet snarest, og senest onsdag 6. september til regionkontorleder i NHF Oslo, Bianca Løkkeberg, på bianca.lokkeberg@nhf.no
 

nettsidene til bydel Grünerløkka kan du lese mer om hvordan for eksempel rådet for personer med nedsatt funksjonsevne jobber i denne bydelen.