Magnhild Sørbotten snakker i megafon foran TV-kamera og Bent Høie

Å ta FNs funksjonshemmedekonvensjon (CRPD) inn i lovverket vil blant annet styrke funksjonshemmedes ytringsfrihet. Les Norges Handikapforbunds høringssvar om Ytringsfrihetskommisjonens rapport.

NHF kjenner seg godt igjen i bildet som Ytringsfrihetskommisjonen tegner av funksjonshemmedes frihet og mulighet til å ytre seg offentlig.

Norges Handikapforbund støtter kommisjonens anbefalinger på samtlige områder, og i vårt høringssvar trekker vi særlig fram viktigheten av:

  • å innlemme CRPD i menneskerettsloven.
  • tettere oppfølging av lovverket om universell utforming.
  • tiltak i flere sektorer for økt tilgjengelighet og bedre representasjon.
  • styrke det strafferettslige vernet mot hatytringer og trakassering.

Les hele høringsuttalelsen fra Norges Handikapforbund her (PDF-lenke).

Her kan du se flere høringssvar og politiske innspill fra NHF (lenke).