24.oktober er verdensdagen mot Polio – Du har vel hørt om polio? Ikke det?

Takket være en global innsats har verden klart å vaksinere mer enn 2,5 mrd barn i de mest rurale strøk i verden. Hvorfor er dette så viktig? Polio er et ekstremt smittsomt virus som forårsaker enorme lidelser, og viruset skiller ikke mellom deg og meg, fattig eller rik.

1956 ble poliovaksinen oppfunnet, og man kunne endelig starte med å bekjempe Polio! På samme tid døde 500 mennesker i Norge av sykdommen. For at arbeidet med å utrydde Polio skal lykkes er det viktig at vi husker på at viruset finnes, og at man husker å revaksinere seg hvert 10.år.  STOPP Polio!

For mer informasjon, se folkehelseinstituttets eller Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) sine nettsider:

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/poliomyelitt—veileder-for-helsepe/

https://lfps.no/