– Region Nord-Norge

I begynnelsen av 2021 startet Norges Handikapforbund, region Nord-Norge opp prosjektet «Erfaringskollektivet». Et prosjekt som går ut på å utvikle og tilby et praktisk undervisningsopplegg rettet mot arrangører av kultur- og frititidsarrangementer, som ønsker mer kunnskap om hvordan man kan gjøre sine aktiviteter og arrangementer tilgjengelig for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Gjennom prosjektet ønsker vi …
Bilde av logoen til appen. Mørkeblå bakgrunn med en gul stjerne og skriften "RÅD" i hvit til høyre for stjerna. Om Råd Råd skal gjøre det enkelt for deg som er brukerrepresentant til å finne svar og forslag til hva du kan gjøre når du står fast eller trenger …
Vi på regionskontoret har byttet kontorplass, og holder nå til på ny adresse  i Tromsø sentrum: Fredrik Langes Gate 14, 9008 Tromsø For sendinger pr. post:  Norges Handikapforbund, Nord-Norge Fredrik Langes Gate 14 Postboks 89 9251 Tromsø
I tiden fremover - og med jevne mellomrom vil det komme små videosnutter på vår facebook-side og på Instagram fra tillitsvalgte i regionstyret og fra oss på kontoret i Tromsø. Gjennom disse videosnuttene forteller vi litt om oss selv, hva vi gjør, hva som har skjedd og hva som skjer fremover i organisasjonen. Vi håper filmene …
Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) arrangerer fredag 11.mars til søndag 13. mars 2022 Storbyweekend i Tromsø - en felles samling for tillitsvalgte og medlemmer i hele landet. Storbyweekend har tidligere blitt arrangert i blant annet Trondheim og Bergen, men nå legges samlingen for første gang til Nord-Norge! I løpet av helgen blir det ulike aktiviteter. Blant annet utflukt til …
Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) Nord-Norge gjennomførte lørdag 12.02 og søndag 13.02 digitalt årsmøte. Gjennom helgen fikk årsmøtet besøk av Mia Larsen Sveberg - leder NHFU Trøndelag og sentralstyremedlem i NHFU og Mohamed, Guro Helene og Lena fra administrasjonen i NHFU. Gratulerer til alle valgte styremedlemmer, og gratulerer til Regine …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen