Region Nord-Norge Arkiver - Norges Handikapforbund

Alle rådsrepresentanter (fra interesseorganisasjonene, politisk oppnevnte og rådssekretærer) i Nordland, Troms og Finnmark er invitert til opplæringskurset “Gode Råd”.
Dette er et opplæringstilbud som går til alle kommuner i hele Norge. Hensikten er å gi hele rådet en god opplæring, noe vi håper kan styrke arbeidet i disse rådene. Kurset er gratis, men kommunene og interesseorganisasjonene …
Prosjektgruppa “Sammen er vi sterke” inviterer til årets første dialogmøte onsdag 14. Februar på Teams kl. 18.00-19.00. Du får lenke til møterommet ved å henvende deg til ditt lokallag/landsforeningslag, eller til Regionskontoret.

Tema for møte er:

Kollektivtilbudet der du bor. Idar Pedersen holder innlegg på møtet, og diskusjonen vil være knyttet til spørsmål som blant annet:
  • Hvor stor …
Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon med kollegaer kommer til Tromsø 16. november.
Hva er kommunens LOS-plikt ? (Likestillingsarbeid i offentlig sektor) Hva er CRPD? (Konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne)

Møte 1  i kommunestyresalen ca. 13.00 – 15:00

Gratis, åpent møte, ingen påmelding Program
  • Ca. 13:00 – 13:05 Innledning Bjørn Erik Thon, Likestillings- og diskrimineringsombud
  • 13:05 – 14:00 Tromsø …
Nå starter vi opp med faste åpne dialogmøter mellom medlemmer, lokallag, landsforeningslag og regionstyret. Det første dialogmøte er på Teams torsdag 2. november kl. 18.00-19.00. Ta kontakt med regionskontoret eller ditt lokallag dersom du ønsker å få tilsendt innloggingslenke.

Program 2. november:

Presentasjon:

Vi tar en rask presentasjon av alle

Faginnlegg:

Geirmund Dalen skal presentere status i TT-ordningen. Temaet er …
Til informasjon:  Fra og med januar 2023 blir det endringer på regionskontoret, da organisasjonskonsulent Håkon Rossvoll begynner i ny jobb. Det er enda usikkert med nyansettelse, så inntil videre blir regionskontorleder Kirsti Fosshaug alene på kontoret. Både kontorleder og regionstyret er her for dere, så det er bare å ta kontakt ved behov.      
Lørdag 03. desember inviterer Norges Handikapforbund (NHF) og Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), til seminar i Tromsø om tilgjengelige arrangementer.  Kultur- og fritidsaktører, arrangører av offentlige arrangementer, og alle andre som interesserer seg for temaet hjertelig velkommen!  Det er mange med funksjonsnedsettelser som både kan, ønsker og vil delta på sammenkomster og arrangementer i lokalsamfunnet, men som av …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen