– Region Nord-Norge

.. som ikke opplever reell medvirkning!

Ved å representere SAFO i ulike råd og utvalg får du en unik mulighet til å engasjere deg i saker som gjelder din by/kommune. Du kan ha betydelig innvirkning på hvordan din kommune utformes, og utvalgets samlede innspill kan være med på å forbedre kvaliteten på ulike tjenester og tiltak …

BLI KJENT MED: NHF TROMSØ

Tekst: Håkon Rossvoll, Organisasjonskonsulent NHF Nord-Norge

I denne rundens «Bli kjent med» møter vi et lokallag med røtter tilbake til 1975 – nemlig Norges Handikapforbund Tromsø. I mange tiår har dette laget vært en aktiv samfunnspåvirker, og jobbet for at alle skal ha de samme mulighetene til å leve i tråd …

Endelig kan vi presentere våre nye seksualitetsbrosjyrer.

Vil du ha sex, kan du ha sex!

Sjekk dem ut her:

Brosjyre For Helsepersonell

Brosjyre For Funksjonshemmede

Tusen takk til Stiftelsen Dam, som har finansiert prosjektet.

BLI KJENT MED: NHFU NORD-NORGE

Tekst: Håkon Rossvoll, Organisasjonskonsulent NHF Nord-Norge.

I Norges Handikapforbund, region Nord-Norge, har vi mange lokallag og landsforeningslag bestående av frivillige og tillitsvalgte, som jobber for at alle skal ha de samme mulighetene til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser!

Gjennom «Bli kjent med», skal vi i tiden fremover bli …

Her kan du holde deg oppdatert på kommende aktiviteter og arrangementer som skjer fremover i NHF.

Siden oppdateres fortløpende.

WEBINARER 2021

Februar:

01.02 og 04.02: Påfyll for ildsjeler. Arrangør: NHF – https://www.facebook.com/events/260213865475430/
02.02: Like muligheter for alle – en konferanse om universell utforming. Arrangør: Statped – https://www.facebook.com/events/978746352653921/

Januar:

27.01: Digitalt foredrag med NHFUs Marianne Knudsen og Mia Larsen Sveberg …

Inntil videre er regionskontoret i Tromsø stengt, som følge av Covid-19-situasjonen. Se nhf.no for mer informasjon.

Vi utfører arbeidet hjemmefra, og er fremdeles tilgjengelige på epost og telefon. Vi har også muligheten til å gjennomføre videomøter ved behov.

Informasjonen oppdateres fortløpende på vår nettside og Facebook-side.

Ta vare på deg selv, og de rundt deg!

Kontaktinformasjon regionkontorleder Kirsti Fosshaug:

Tlf: …

Protokoller fra regionstyremøter:

2020

14.05.2020: Protokoll 4. 04 20 Protokoll Regionstyret Innspill Til Sentralstyret (signert 14.05.2020)

03.04.2020: Protokoll 3. 03 20 Protokoll Regionstyret (signert 14.05.2020)

24.03.2020: Protokoll 2. 02 20 Protokoll Regionstyret Viju Godkjenning Av Regnskapet 2019 (signert 17.04.2020)

21.02.2020: Protokoll 1. 01 20 Protokoll Regionstyremøte Narvik (signert 17.04.2020)

2019

21.02.2019: Protokoll 1 NHF NN

27.03.2019: Protokoll 2 NHF NN

24.04.2019: Protokoll 3 NHF NN

30.05.2019: …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen