Region Nord-Norge Arkiver - Norges Handikapforbund

Til informasjon:  Fra og med januar 2023 blir det endringer på regionskontoret, da organisasjonskonsulent Håkon Rossvoll begynner i ny jobb. Det er enda usikkert med nyansettelse, så inntil videre blir regionskontorleder Kirsti Fosshaug alene på kontoret. Både kontorleder og regionstyret er her for dere, så det er bare å ta kontakt ved behov.      
Lørdag 03. desember inviterer Norges Handikapforbund (NHF) og Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), til seminar i Tromsø om tilgjengelige arrangementer.  Kultur- og fritidsaktører, arrangører av offentlige arrangementer, og alle andre som interesserer seg for temaet hjertelig velkommen!  Det er mange med funksjonsnedsettelser som både kan, ønsker og vil delta på sammenkomster og arrangementer i lokalsamfunnet, men som av …
De ulike friluftsrådene i regionen har som mål å bidra til alle skal ha samme mulighet til friluftsliv og naturopplevelser. Et friluftsråd er et "tverrkommunalt" samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. Midtre Hålogaland friluftsråd består for eksempel av medlemskommunene Evenens, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Narvik, Salangen og Tjelsund. Rådet har nylig gjennomført en kartlegging av …
Lørdag 22. oktober inviterer Norges Handikapforbund (NHF) og Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), til seminar i Bodø om tilgjengelige arrangementer.  Kultur- og fritidsaktører, arrangører av offentlige arrangementer, og alle andre som interesserer seg for temaet hjertelig velkommen!  Det er mange med funksjonsnedsettelser som både kan, ønsker og vil delta på sammenkomster og arrangementer i lokalsamfunnet, men som av …
I begynnelsen av 2021 startet Norges Handikapforbund, region Nord-Norge opp prosjektet «Erfaringskollektivet». Et prosjekt som går ut på å utvikle og tilby et praktisk undervisningsopplegg rettet mot arrangører av kultur- og frititidsarrangementer, som ønsker mer kunnskap om hvordan man kan gjøre sine aktiviteter og arrangementer tilgjengelig for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Gjennom prosjektet ønsker vi …
Bilde av logoen til appen. Mørkeblå bakgrunn med en gul stjerne og skriften "RÅD" i hvit til høyre for stjerna. Om Råd Råd skal gjøre det enkelt for deg som er brukerrepresentant til å finne svar og forslag til hva du kan gjøre når du står fast eller trenger …
Vi på regionskontoret har byttet kontorplass, og holder nå til på ny adresse  i Tromsø sentrum: Fredrik Langes Gate 14, 9008 Tromsø For sendinger pr. post:  Norges Handikapforbund, Nord-Norge Fredrik Langes Gate 14 Postboks 89 9251 Tromsø

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen