– Region Nord-Norge

Inntil videre er regionskontoret i Tromsø stengt, som følge av Covid-19-situasjonen. Se nhf.no for mer informasjon. Vi utfører arbeidet hjemmefra, og er fremdeles tilgjengelige på epost og telefon. Vi har også muligheten til å gjennomføre videomøter ved behov. Informasjonen oppdateres fortløpende på vår nettside og Facebook-side. Ta vare på deg selv, og de rundt deg! Kontaktinformasjon regionkontorleder Kirsti Fosshaug: Tlf: …
I anledning FN-dagen, 3. desember - inviteres du til dialogmøte om hva som blir viktig, og hvordan vi skal sikre gode tjenester og gode løsninger for funksjonshemmede i den nye storkommunen Narvik. Hvor: Scandic Narvik Når: Tirsdag, 3. desember klokken 12:00 Enkel servering: Pepperkaker, kaffe og klementiner.

Program for dagen:

12:15: Hvorfor feirer vi 3. desember, og hvorfor er dagen …
Vi har gleden av å invitere deg til markering av FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, tirsdag 3. desember! Dagen skal bidra til bevistgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og stimulere til holdninger og tiltak som kan gi like muligheter til alle mennesker - uansett funksjonsevne. Arrangører: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Tromsø klatresenter, SpareBank 1 Nord-Norge/ved samfunnsløftet …
Nordland fylkeskommune er på jakt etter prosjektdeltakere med interesse for brukermedvirkning, og ønsker variasjon knyttet til erfaring, kjønn og alder. Er du ansatt i fylkeskommunen, og skal benytte brukermedvirkning i utviklingen av tjenester, prosjekter og anskaffelser? Eller er du medlem i organisasjoner som er opptatt av - og ivaretar rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne? …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen