– Region Nord-Norge

Praktisk informasjon om regionårsmøtet 2021: Dato: Lørdag 17.04.2021  På grunn av usikre smittevernshensyn vil regionårsmøtet 2021 som hovedløsning avvikles som digitalt årsmøte på møteplattformen Zoom. Møtelenke til arrangementet vil bli sendt ut til påmeldte delegater. Ansatte på regionskontoret vil gi nødvendig opplæring til delegater som har behov for det. Vi vil gjennomføre opplæringen via telefon, og vi (delegat …
Bilde fra det digitale årsmøtet til NHFU Nord-Norge, med deltakere. 20-21. februar avholdt NHFU Nord-Norge sitt årsmøte, som ble gjennomført digitalt. Mathias Halvorsen ble valgt til leder, nestleder ble Regine Elvevold og økonomiansvarlig ble Marte Imingen. Bendik Laumann Vedal fortsetter som styremedlem, og Sofie Paulsen ble valgt inn …
.. som ikke opplever reell medvirkning! Ved å representere SAFO i ulike råd og utvalg får du en unik mulighet til å engasjere deg i saker som gjelder din by/kommune. Du kan ha betydelig innvirkning på hvordan din kommune utformes, og utvalgets samlede innspill kan være med på å forbedre kvaliteten på ulike tjenester og tiltak, …
BLI KJENT MED: NHF TROMSØ Tekst: Håkon Rossvoll, Organisasjonskonsulent NHF Nord-Norge I denne rundens «Bli kjent med» møter vi et lokallag med røtter tilbake til 1975 – nemlig Norges Handikapforbund Tromsø. I mange tiår har dette laget vært en aktiv samfunnspåvirker, og jobbet for at alle skal ha de samme mulighetene til å leve i tråd …
BLI KJENT MED: NHFU NORD-NORGE Tekst: Håkon Rossvoll, Organisasjonskonsulent NHF Nord-Norge. I Norges Handikapforbund, region Nord-Norge, har vi mange lokallag og landsforeningslag bestående av frivillige og tillitsvalgte, som jobber for at alle skal ha de samme mulighetene til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser! Gjennom «Bli kjent med», skal vi i tiden fremover bli …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen