Forrige uke fikk likestillingsminister Anette Trettebergstuen overlevert 30.000 underskrifter og klar beskjed om at funksjonshemmedes menneskerettighetskonvensjon, CRPD, må inkorporeres i den norske menneskerettsloven, og at det haster.

Fri meg fra evig lockdown
Den 28. februar aksjonerte NHF sammen med ULOBA, SAFO Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Amnesty International Norway og flere andre foran Kultur- og likestillingsdepartementet, i forbindelse med at 30 000 underskrifter for at CRPD må bli norsk lov, ble overlevert til statsråd Anette Trettebergstuen.

Underskriftskampanjen hadde slagordet «Fri meg fra evig lockdown» for å synliggjøre konsekvensen av at funksjonshemmedes menneskerettigheter har så lav status i Norge i dag – nemlig de store begrensningene funksjonshemmede opplever i eget liv hver eneste dag.

Martine Eliasson holdt en gnistrende appell, som du kan lese her.

Regjeringen har forpliktet seg til inkorporering
Stadig flere politiske partier går inn for inkorporering av CRPD – ved høstens Stortingsvalg var sju av ni partier for. Regjeringen har også forpliktet seg gjennom regjeringsplattformen til å inkorporere CRPD i norsk lov. Og statsråden var tydelig på at hun også ønsker det.

– Ingenting er viktigere enn å kunne leve uten diskriminering. Derfor er inkorporering av CRPD viktig, sa Trettebergstuen til de frammøtte.

Men hvilken lov konvensjonen skal inn i, kunne ikke Trettebergstuen si noe om, til tross for at de frammøtte var nøye med å understreke at det er i menneskerettsloven konvensjonen hører hjemme. Her har ennå ikke regjeringen fattet noen beslutning, opplyste statsråden. Samtidig minnet hun om at Arbeiderpartiet har i sitt program at den skal inn i menneskerettsloven.

Les hele saken om overrekkelsen i Handikapnytt her. https://www.handikapnytt.no/trettebergstuen-tok-imot…/…

Fem gode grunner til at CRPD må inkorporeres i Menneskerettighetsloven:

  1. Vise tydelig at Norge ikke aksepterer diskriminering.
  2. Anerkjenne at menneskerettighetene også gjelder for funksjonshemmede borgere.
  3. Løfte politikken fra å handle om omsorg til å handle om menneskerettigheter og
    likestilling.
  4. Gi CRPD samme status som andre konvensjoner som ivaretar menneskerettighetene.
  5. Vise at Norge tar FNs bærekraftsmål på alvor: Leave no one behind!

Les mer om CRPD og hvorfor inkorporering er så viktig på våre menneskerettighetsnettsider: Menneskerettigheter – Norges Handikapforbund (nhf.no)