Hele 39 organisasjoner har samlet seg om felles krav til BPA, i en egen høringsuttalelse som er sendt til departementet.

BPA-utvalgets utredning NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt, ble offentliggjort i desember 2021 og ble sendt på høring i vinter. Utvalget hadde som oppgave å legge fram et forslag til hvordan BPA kan bli et likestillingsverktøy. Høringsfristen var 1. juli, og Norges Handikapforbund har selvfølgelig skrevet et høringssvar. Der understreker vi at BPA må tas ut av helselovgivningen og gjøres til en statlig ordning, for å sikre likestilling og unngå brudd med menneskerettighetene. Les mer.

I tillegg til vårt eget høringssvar, har vi også skrevet en felles høringsuttalelse sammen med de andre organisasjonene og miljøene som BPA er viktig for. Hele 39 organisasjoner samlet seg om disse felles kravene, som går ut på at det må tas omfattende grep for at BPA skal bli et reelt likestillingsverktøy og at ordningen skal praktiseres likt over hele landet.

Det at organisasjonene står samlet om felles krav, er et sterkt og viktig signal til myndighetene som vil bli lagt merke til, og bli tillagt vekt i det interessepolitiske arbeidet fremover. Vi står betydelig sterkere sammen!

Klikk her for å lese organisasjonenes felles høringsuttalelse