Personer i rullestol spiller basketball - ambassadør Skoleverket
Foto: Jan Arne Dammen

Som et ledd i NHFs holdningskapende arbeid blant barn og unge, har vi prosjektet Ambasadør i skoleverket. Gjennom skolebesøkene ønsker vi å synliggjøre at personer med funksjonsnedsettelser er som alle andre og at dersom de fysiske hindringene blir borte kan vi også leve som alle andre.

Hva er Ambassadører i skoleverket?

Norges Handikapforbunds prosjekt Ambassadører i skoleverket er et tilbud til skoler og skoleklasser i Telemark, Vestfold og Buskerud om å få besøk fra Norges Handikapforbund for å belyse temaet funksjonshemming.

Skolebesøkene retter seg i første rekke mot barne- og ungdomstrinnet, men kan også tilpasses den videregående skolen.

Hvorfor driver vi ambassadørvirksomhet?

Ambassadørvirksomheten er et ledd i NHFs holdningsskapende arbeid for et samfunn hvor funksjonshemmede kan delta på lik linje med alle andre, og mot diskriminering av funksjonshemmede.

Gjennom skolebesøkene vil vi synliggjøre de hindringene funksjonshemmede møter til daglig og samtidig vise at man lever rike og spennende liv også om man har en funksjonsnedsettelse.
En viktig målsetting med besøket er å bevisstgjøre elevene om at samfunnet blir tilgjengelig for alle gjennom tilrettelegging og universell utforming.

Hva skjer på et skolebesøk?

I forkant av et skolebesøk kommer en eller flere representanter fra NHF til skolen for å presentere opplegget.

Før skolebesøket kan skolen få tilsendt et kartleggings-skjema som elevene kan bruke til å kartlegge tilgjengeligheten på skolen og /eller i området rundt skolen.
Kartleggingen vil kunne være en del av grunnlaget for dialogen med elevene om hvordan det er og være funksjonshemmet i dagens samfunn.

Skolebesøkene er vanligvis tredelt:

  1. En samtale med elevene /klassen, der man snakker om funksjonshemming og funksjonshemmedes situasjon.
  2. En rullestolløype hvor elevene får prøve vanlige hindringer som en rullestolbruker møter.
  3. Et aktivitetsopplegg med eksempel rullestoldans, rugby, volleyball eller liknede aktiviteter.

Opplegget er fleksibelt og kan tilpasses ressursene på hver enkelt skole. Lengden av besøkene varierer med antall elever og klasser, men et vanlig besøk varer i ca. 4 timer.

Ønsker du mer informasjon om Ambassadører i skoleverket, ta kontakt med regionkontoret eller prosjektleder Inger Kvennodd TELEFON: 91 59 70 21 eller Epost: v-kvenno@online.no  

Ved å klikke her kan du laste ned en pdf med informasjon om prosjektet 

Ved å klikke her kan du se en powerpointfil med tilbakemeldinger fra en av skolene vi har besøkt