– Region Oslofjord Vest

Tekst og Foto: Stein Wilmann

Hele Norge havnet plutselig på hjemmekontor, alle møter og andre ansamlinger av folk bråstoppet og vi ble sittende hjemme alle sammen. Men vi trenger å møtes! Og vi hadde løsningene klare allerede før pandemien brøt ut, vi hadde til og med begynt så smått og bruke dem, men nå ble det …

Som et ledd i NHFs holdningskapende arbeid blant barn og unge, har vi prosjektet Ambasadør i skoleverket. Gjennom skolebesøkene ønsker vi å synliggjøre at personer med funksjonsnedsettelser er som alle andre og at dersom de fysiske hindringene blir borte kan vi også leve som alle andre.
Hva er Ambassadører i skoleverket?
Norges Handikapforbunds prosjekt Ambassadører i skoleverket …

Vi har utarbeidet en håndbok for brukermedvirkere. Denne kan være nyttig enten du allered er en brukermedvirker eller vurderer å bli det. Håndboken tar for seg brukermedvirkning i kommunalt- og fylkeskommunalt råd for funksjonshemmede, brukermedvirkning i helseforetak og i NAV.

Håndboken kan lastes ned som wordfil ved å klikke her

 

 

Vi ønsker oss et samfunn som er tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. I dag finnes det fysiske hindringer flere steder som gjør at dette ikke er mulig. Vi ønsker å bidra til å endre på dette, derfor er det bare å ta kontakt med oss om det er noe du trenger hjelp til i forhold til å …

Vi tilbyr organisasjonskurs for våre lokallag. Det er nestleder i regionstyret Stein Wilmann som reiser rundt i regionen og holder disse kursene.

Lurer du på hva kurset inneholder? Da kan du laste ned pdf av programmet her

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen