Regionkontoret i NHF Oslofjord Vest, dekker fylkene Vestfold, Buskerud og Telemark, og ligger i Tønsberg. Det er 1 ansatt ved regionkontoret. Se vår aktivitetsplan som gjelder fra 2020 (pdf)

Kontaktinformasjon til Regionkontoret:

Regionkontorleder:
Anna-Lisbeth Mikalsen, E-post: anna-lisbeth@nhf.no, Tlf 91 30 37 38

NHF Oslofjord Vest har omlag 30 lokallag. Vi har både NHF lokallag og lokallag som har tilknyttning til våre landsforeninger (diagnoselag). Her finner du en oversikt over våre lokallag, med kontaktinformasjon.

Landsforeninger som har lokallag i vår region er:

  • Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (ALF)
  • Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)
  • Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS)
  • Landsforeningen for Amputerte (LFA)
  • Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN)
  • Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)
  • Landsforeningen for Slagrammede (LFS)
  • Landsforeningen for Kvinner med bekkenleddsmerter (LKB)
  • I tillegg har Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC) en kontaktperson i vår region.

NHF Drammen og omegn

Kontakt regionskontoret

NHF Gol

Leder: Marie Hoftun Treverket, Tel.: 41 42 21 34, E-post: mtreverk@online.no

NHF Grenland

Leder: Anne Iversen, Tel.: 99429322, E-post: nhf.grenland@nhfoslofjordvest.no

NHF Holmestrand

Leder: John Arild Svensen, Tel.: 47 26 87 50, E-post: johnsvensen14@gmail.com

NHF Hovet

Leder: Magda Lerberg, Tel.: 95 21 26 44

NHF Hurum

Leder Inger Marie Nilsen, Tel.: 46 95 11 46, E-post: roge-n2@online.no

NHF Kongsberg

Under midlertidig administrasjon.

NHF Nome

Leder: Kari Dahl, Tel.: 97163788, E- post karigdah@online.no

NHF Nore og Uvdal

Leder: Inga Haugen, Tel.: 986 12 989, E-post: ingakravik@gmail.com

NHF Ringerike

Leder: John Åge Corneliussen, Tel.: 461 33019, Epost: John.age.corneliussen@gmail.com

NHF Røyken

Leder: Lisbeth Larsen, Tel.: 913 16686, E-post: lisbetl2@online.no

NHF Søndre Vestfold

Gro B. Rohde, E-post: nhf.sondre.vestfold@nhfoslofjordvest.no

NHF Vestfossen

Leder: Jan Ronald Skogsrud, Tel.: 92613794, E-post: jaskogs@online.no

NHF Vest Telemark

Leder: Gunvor Hegni, Tel: 35 05 22 95 / 90 95 22 95, E-post: ghegni@online.no

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (ALF):

ALF Buskerud
Leder: Jan Arne Dammen, Tlf: 90593153, E-post: arnedam@online.no, Nettside: www.alfnorge.no/buskerud

ALF Telemark
Kontakt regionkontoret

Handikappede Barns foreldreforening (HBF):

HBF Buskerud og Vestfold, Leder Lillian H Nagel, Tel.: 94 17 27 87, E-post: lillian.nagel@hbf.no

HBF Notodden, Leder: Tone Margit Ø Steinhaug, Tel.: 90 63 01 17, E-post: ton-stei@online.no

AMC

kontaktperson: Berit Evensen, Tel.: 35 51 01 30 / 92026317, E-post: beritev@online.no

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS):

LARS Oslofjord Vest, Leder: Leif Helge Svae, Tlf.: 917 56746, E.post: leif.svae@lars.no

Landsforeningen for Amputerte (LFA):

LFA Oslofjord Vest, Leder: Leif Larsen, Tlf.: 48 28 49 01, E-post: le-l2@online.no

Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN):

LFN Telemark, Leder: Kimmie Skarbø, Epost: lfntelemark.kas@yahoo.com

LFN Buskerud, Kontaktperson: Vidar Holst, Tel.: 95 87 45 97, Epost: vidhols@online.no

Landsforeningen for Polioskadde (LFPS):

LFPS Buskerud, Leder: Wera Fjeld, Tlf: 415188 48, Epost: wera.fjeld@ebnett.no

LFPS Telemark, Leder: Jan Ivar Hennum, Tel.: 41 33 88 48, E-post: jan-henn@sf-nett.no

LFPS Vestfold, Leder: Torunn Jacobsen, Tel.: 91 19 34 61, E-post: toru-jac@online.no

Landsforeningen for slagrammede (LFS):

LFS Telemark, Leder: Tron Tofsland, Tlf.: 45632102, E-post: ttofslan@online.no

LFS Vestfold, Leder: Arne Mjåland, E-post: firehjuling@gmail.com

Landsforeningen for kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB):

LKB Buskerud, Leder: Tonje Lien, Tel.: 40 32 67 58, E-post: tonjelien89@gmail.com

LKB Telemark, Leder: Inga Lill Samuelsen, Tlf.: 92 65 30 11, E-post: telemark@lkb.no

LKB Vestfold, Leder: Sol-Hege Nathalie Kotte, Tel.: 41 23 29 33, E-post: vestfold@lkb.no

Regionårsmøtet i NHF Oslofjord Vest valgte nytt regionstyre april 2019. Styreperioden varer i to år, frem til regionårsmøtet i 2021. Regionstyret er regionens øverste politiske organ mellom årsmøtene.

Sentralstyret 2021-2023

Du finner våre regionstyreprotokoller som pdf-filer her:

2019:

Regionstyreprotokoll nr 6 2019

Regionstyreprotokoll nr 5 2019

Regionstyreprotokoll nr 4 2019: B protokoll

Regionstyreprotokoll nr 3 2019

Regionstyreprotokoll nr 2 2019

Regionstyreprotokoll nr 1 2019


2018:

Regionstyreprotokoll nr 4 2018

Regionstyreprotokoll nr 3 2018

Regionstyreprotokoll nr 2 2018

Regionstyreprotokoll nr 1 2018

2017:

Regionstyreprotokoll nr 7 fra styremøtet 9. november 2017

Regionstyreprotokoll nr 6 fra styremøte 28. august 2017

Regionstyreprotokoll nr 5 fra styremøte 12. juni 2017

Regionstyreprotokoll nr 4 fra styremøte 20. mai 2017

Regionstyreprotokoll nr 3 fra styremøte 27. april 2017

Regionstyreprotokoll nr 2 fra møtet 30. mars 2017

Regionstyreprotokoll nr 1 fra møtet 6. februar 2017

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har interessepolitiske saker du ønsker å dele med oss.

Kontaktinformasjon til regionstyret:

Gro B Rhode
Regionleder: Gro Børresen Rohde, Tlf: 48 39 44 16, E-post: regionleder@nhfoslofjordvest.no

Steinar Wilman

Nestleder: Stein Wilmann, Tlf: 90 62 85 04, E-post: stein@gorgonvaktmester.net, Ansvar: Organisasjon og lokallag

Styremedlemmer:

Vibecke
Vibecke Selliken, Tlf: 98 82 25 76, E-post: vibeckesel@msn.com, Ansvar: “Ambassadør i skoleverket” og likepersonarbeid

Birgitte Holmsen
Birgitte Holmsen, Tlf: 98 84 22 21, E-post: bibbi@holmsen.no, Ansvar: NHF UngVoksen

Jon Aage Corneliussen
John Åge Corneliussen
Tlf: 46133019 E-post: john.age.corneliussen@gmail.com

Varamedlemmer:

Franck Larsen
Franck Tore Larsen,
Tlf: 90 82 21 75, E-post: franck-l@online.no

Lise Solberg
Lise Solberg,
Tlf: 92 81 74 90, E-post: lisolbe@gmail.com, Foto: Anna-Lisbeth Mikalsen