NHF Oslofjord Vest har egne erfaringshjelpere, som består av personer som kan gi deg erfaringsbaserte råd og rettighetshjelp. Under finner du informasjon om hvilke områder vi kan hjelpe deg på. Vi har også et likepersonnettverk som består av personer som kan gi deg likepersonshjelp.

Likepersonkontakt og generelle spørsmål

Gro B. Rohde
Tel.: 48 39 44 16
Epost: likeperson@nhfoslofjordvest.no

Generelle spørsmål

Franck T Larsen
Tlf. 90 82 21 75
E- post: franck-l@online.no

Bilsaker, NAV og Husbanken

Arve Kristoffersen
Tel.: 481 27 001
Epost: arv-kr@online.no

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Petter Schupp
Epost: BPA@nhfoslofjordvest.no

Bil, hjelpemidler og øvrige spørsmål:

Atle Haglund
Tel: 930 54 244
E post: atle@atlesiden.no

NHF Oslofjord Vest
Tel.: 913 03 738
Epost: nhf.oslofjordvest@nhf.no

Hender
Foto: Jan Arne Dammen.