Med støtte fra Miljødirektoratet har Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) kartlagt tilgjengelige fiskeplasser og utsettingsplasser for småbåter i alle fylker. NJFF- appen viser deg din nærmeste tilrettelagte fiskeplass i en kartløsning, og du finner en oversikt over det som foreløpig er registrert i alle fylker. Ta kontakt med NJFF om du har tips til andre tilgjenglige fiskeplasser: njff@njff.no

Appen kan lastes ned i App Store for iPhone og på Google Play for Android-telefoner. Søk på NJFF.