En skomaker med sønnen sin.

Rundt om i verden har funksjonshemmede og familiene deres større sannsynlighet for å oppleve økonomiske og sosiale vansker. Ifølge FN er antallet funksjonshemmede under fattigdomsgrensen høyere, og i enkelte land dobbel, enn for dem uten funksjonsnedsettelser.

Sammen med våre samarbeidspartnere jobber vi for at flere funksjonshemmede blir økonomisk selvstendige, sosialt anerkjent og inkludert i lokalsamfunnet.

NHF har jobbet med spare- og lånegrupper internasjonalt siden 1986, og brukt iSAVE-modellen siden 2005. I dag har vi spare- og lånegrupper i Uganda.

Funksjonshemmede og fattigdom

Funksjonshemmede opplever at fattigdom og samfunnsholdninger forsterker barrierer for utdanning, arbeid og det sosiale livet. Mangelen på sosial anerkjennelse fører til at mange mister muligheten til å bidra i lokalsamfunnet sitt.

De fleste har lav økonomisk status, og får ikke muligheten til å ta opp lån om de ønsker å starte en bedrift. Funksjonshemmede kvinner har en enda mindre sjanse til å bli ansatt eller få lån enn menn. Mange er også fanget i forhold preget av misbruk, blant annet fordi de er økonomisk og sosialt avhengige av partnerne og familiene deres.

NHFs spare- og lånegrupper jobber med å bryte dette fattigdomsmønsteret. Dette gjør vi ved å ha opplæring i entreprenørskap for funksjonshemmede, kapasitetsbygging av samarbeidspartnere, og opprette inkluderende spare- og lånegrupper i lokalsamfunnene.

En kvinne syr på en symaskin.

Vår tilnærming

NHFs spare- og lånegrupper bruker en modell som heter iSAVE. Modellen har vi utviklet sammen med NUDIPU (paraplyorganisasjonen for funksjonshemmedes organisasjoner i Uganda) og AMFIU (paraplyorganisasjonen for mikrofinansbanker i Uganda).

iSAVE er et inkluderende mikrofinansprogram utviklet for å fjerne de økonomiske og sosiale barrierene som funksjonshemmede og familiene deres møter. iSAVEs mål er å gjøre funksjonshemmede økonomisk selvstendige, sosialt anerkjent og at de blir inkludert i sine lokalsamfunn.

Sammen med NUDIPU, AMFIU og lokalsamfunn støtter vi etableringen av iSAVE spare- og lånegrupper i flere landsbyer. Gruppene er eid og styrt av medlemmene, samtidig som de får opplæring i hvordan å utvikle og vedlikeholde spare- og lånegrupper. For å lese mer om iSAVE, se programmets hjemmeside.