Til alle lokallag og landsforeningslag,

Her finner dere maler og skjemaer som skal brukes for rapporteringen til regionskontoret:

  1. Underskrevet årsregnskap: Mal Rapportskjema For Arsregnskap 2021 For Lokallag (1)
  2. Underskrevet skjema for årsrapport fra lokallag (eget skjema fra Bufdir): Mal For Rapportering BUFdir 2021
  3. Liste over styresammensetting: MAL Rapportskjema Oversikt Styret 2022 For Lokallag
  4. Underskrevet årsmelding
  5. Underskrevet årsprotokoll
  6. Underskrevet skjema for likepersonsarbeid (hvis dere har) MAL Rapportskjema For Likepersonarbeid I 2021

Medlemslister har blitt sendt ut til lagene pr. e-post. Minner også om at disse kan hentes ut via medlemsregisteret som hvert lokallag og landsforeningslag skal ha tilgang til.

Lokallagsrapporten sendes til regionskontoret snarest mulig etter årsmøtet, og senest innen 1. mai.

Koronasituasjonen: Følg med på nasjonale anbefalinger og retningslinjer og vurder fortløpende mulighetene for fysisk eller digital gjennomføring. Vi håper alle får gjennomført årsmøter som planlagt.  

Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller hvis det er noe regionskontoret kan bidra med.