Redaktør Gyda Nullmeyer, forfatter på Norges Handikapforbund

Når en stat har ratifisert en menneskerettskonvensjon, blir den også hørt i FN på oppfyllelsen av konvensjonen. Norge ble sist hørt av FNs CRPD-komité i 2019, og nå er arbeidet mot neste høring begynt. CRPD-arbeidsgruppen for sivilt samfunn er nedsatt og i gang med sitt arbeid inn mot denne rapporteringen.    Følgende …

Program Adviser, international disability rights

Are you interested in disabled people's rights in an international perspective? Do you want to contribute to the global rights movement? The you might the candidate that we are looking for! The Norwegian Association of Disabled (NAD) works with sister organizations and authorities in several countries in sub-Saharan Africa to contribute to …
Universelt utformede boliger gjør at folk kan bo lengre hjemme, forhindre fall og skader, at funksjonshindrede kan besøke slekt og venner og at de får ta del i en større del av boligmarkedet. Norges Handikapforbund

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen