Tuva Moflag, Tove Linnea Brandvik og Freddy André Øvstegard i Stortingets vandrehall
Muligheten til å kombinere jobb og uføretrygd er viktig for NHF, understreker forbundsleder Tove Linnea Brandvik i samtale med Freddy André Øvstegard (SV) og Tuva Moflag (Arbeiderpartiet)

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ønsker å øke fribeløpet i uføretrygden, slik at det blir lettere å kombinere jobb og stønad.

“Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2024 komme tilbake med en vurdering av en omlegging av fribeløpet i uføretrygden, herunder en vurdering av en økning av fribeløpet inntil 1 G og andre endringer med mål om at uføre med restarbeidsevne i større grad enn ved dagens regelverk kan kombinere arbeidsinntekt med uføretrygd.”

Dette er en av sakene SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om å arbeide videre med.

Utsagnet er med i de såkalte verbalene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (ekstern lenke, åpnes i ny fane).

Her ser vi et positivt resultat av noe Norges Handikapforbund har jobbet strukturert og systematisk over tid for å få til.

I den offentlige utredningen “På høy tid” fra 2. mai i år anbefaler også Likestillings- og mangfoldsutvalget dette:

“Det må utredes hvordan man bedre kan kombinere trygd/arbeid/utdanning, slik at det blir enklere og mer lønnsomt å arbeide. Fleksibiliteten til å veksle mellom uføretrygd og arbeid må videreføres og styrkes.”

Les om utredningen i artikkelen “Sjekkliste for likestilling” (lenke).

Å øke fribeløpet var også et av punktene i NHFs landsmøteuttalelse fra 11. juni om økonomisk likestilling.

Les “Landsmøteuttalelse: Prisen for likestilling” (lenke).

– Vi mener det ikke gir noen mening, når man kan jobbe og ønsker å jobbe, at man får en slags straff ved at uføretrygden blir avkortet, sier SV-politiker Freddy André Øvstegard.

– For oss i Arbeiderpartiet er det viktig å se på flere måter å kombinere arbeid og trygd, sier Tuva Moflag.