Bilde av Løvestatuen utenfor Stortinget med stortingsbygget i bakgrunnen

Det var en stor skuffelse da regjeringen presenterte sitt forslag til neste års statsbudsjett. Nå har vi gjennom flere høringer bedt Stortinget sørge for at skjevhetene blir rettet opp.

– Heller ikke 2021 blir året for likestilling av funksjonshemmede. Små bevilgninger på enkeltområder som har vært kraftig underbudsjettert i årevis, løser ikke problemet med at funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes hver eneste dag, sa forbundsleder Tove Linnea Brandvik om regjeringens forslag til statsbudsjett, da det ble lagt fram 7. oktober.
Les mer

Klare forventninger til Stortinget

Nå går høringene om statsbudsjettet på Stortinget, og vi har gitt våre innspill.

I møtet med Kommunal- og forvaltningskomiteen 19. oktober minnet Tove Linnea Brandvik om den kritikken vi har gitt og understreket at funksjonshemmede nå må tas på alvor som likeverdige samfunnsborgere. Hun uttrykte også en klar forventning om at Stortinget retter opp budsjettet, slik at likestilling for funksjonshemmede blir en realitet.

Det ble gjort opptak av høringen, og du kan se den på Stortingets nett-TV.
Klikk her for å se sendingen.
Toves innlegg kommer ca 52 minutter ut i sendingen.

Våre innspill

I tillegg til å delta i flere komitehøringer, har vi også gitt skriftlige innspill til Stortinget. Kort oppsummert går de ut på at regjeringen har lagt fram et lite framtidsrettet budsjett, som ikke bygger ned barrierer.

For å lykkes med å skape et samfunn som innfrir funksjonshemmedes menneskerettigheter, er det nødvendig å bygge ned barrierene for deltakelse. Det trengs konkrete tiltak på mange samfunnsarenaer, og det trengs satsing med friske midler gjennom statsbudsjettet. I regjeringens forslag til statsbudsjett, forventet vi å se et krafttak for likestilling og menneskerettigheter for funksjonshemmede. Vi forventet et solid løft for universell utforming, en styrket innsats for et inkluderende arbeidsliv og, ikke minst, en opprusting av alle landets utilgjengelige skoler. Vi forventet også, som et minimum, et budsjett som ivaretar det økonomiske sikkerhetsnettet som mange funksjonshemmede er avhengige av.

Høringsinnspill fra NHF til Helse- og omsorgskomiteen 21.10.2020 (pdf)

Høringsinnspill fra NHF til ASK 16.10.2020 (pdf)

Høringsinnspill fra NHF til Kommunalkomiteen 14.10.2020 (pdf)

Høringsinnspill fra NHF til Familie og kulturkomiteen – oktober 2020 (word)

Høringsinnspill fra NHF til transport- og kommunikasjonskomiteen (pdf)