Vi trenger en tydelig og kraftfull BPA
BPA-utvalgets utredning «Selvstyrt er velstyrt» er nå sendt på høring. Bakgrunnen for BPA-utvalgets arbeid var å sørge for at BPA blir et likestillingsverktøy. Per i dag er det altfor mange som får avslag på BPA eller får altfor få BPA-timer. Det er for store forskjeller i tilbudet mellom kommunene, og mange kommuner nekter folk å reise ut av kommunen eller landet, eller å legge til rette for at man kan ta utdanning, være i jobb, ha et sosialt liv eller delta i politikk eller organisasjonsliv med BPA. Dermed hindres folk i å leve livene sine, og grunnleggende menneskerettigheter blir brutt.

Del våre innspill!
I tillegg til å skrive vårt eget høringssvar, jobber vi for at kommunene og andre høringsinstanser skal bruke høringen til å si klart ifra om at BPA må bli det likestillingsverktøyet det var ment å være. Jo flere som sier det samme, jo sterkere står vi.

Fristen for høringen er 1. juli. Vi har ikke landet vårt eget høringssvar enda, men har laget et innspill til høringsinstansene, med de viktigste punktene som må på plass, hvis BPA-ordningen skal bli bedre. Del det gjerne!

BPA-webinar 5. mai
Har du innspill eller spørsmål! Da vil vi gjerne invitere deg med i BPA-webinaret vårt 5. mai kl 18.00 – 20.00.
Link til Webinaret er her: Klikk her for å delta i møtet

Last ned
Hva er BPA er og hvorfor trenger vi en bedre regulering?
Innspill til utformingen av høringssvarene.

Les mer
Selve NOU’en, dissensforslaget og mer informasjon har vi samlet på denne siden: BPA – klar til kamp for likestilling – Norges Handikapforbund (nhf.no)