BLI KJENT MED: NHF TROMSØ

Tekst: Håkon Rossvoll, Organisasjonskonsulent NHF Nord-Norge

I denne rundens «Bli kjent med» møter vi et lokallag med røtter tilbake til 1975 – nemlig Norges Handikapforbund Tromsø. I mange tiår har dette laget vært en aktiv samfunnspåvirker, og jobbet for at alle skal ha de samme mulighetene til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser!

Etter årsmøtet 2020, som ble gjennomført digitalt i mai, er det nå en ny – men samtidig rutinert og erfaren, styresammensetting i NHF Tromsø.

Styret består av Henriette Andreassen (Leder), Mona Carin Jørgensen (Nestleder), Geirmund Dalen (Økonomiansvarlig) og Linn Marie Talsethagen (Styremedlem). Det er gledelig å ønske Mona Carin Jørgensen velkommen inn i styret, og som nyvalgt nestleder i NHF Tromsø!

Nå på tampen av sommeren fikk jeg være med på et styremøte, hvor jeg fikk anledning til å stille noen spørsmål for å bli litt bedre kjent – så da går vi rett på sak!

NHF har mange hjertesaker – for eksempel holdningsarbeid, likestilling og diskriminering, universell utforming, skole, tekniske hjelpemidler, BPA, Rehabilitering, høringer og politiske innspill. Er det noen av disse sakene, eller noen andre saker som styret tenker det er spesielt viktig å satse på fremover?

Jeg er veldig opptatt av holdningsarbeid, sier Linn. Det er en av mine hjertesaker! Universell utforming også. Jeg klager ofte på at Tromsø ikke er universelt utformet.

Geirmund og Mona trekker også fram universell utforming og tilgjengelighet som et viktig satsningsområde, og påpeker at dette fokuset gjelder både bygninger og utearealer. Geirmund nevner også at han er opptatt av universell utforming og digitale løsninger, og forteller at han har vært med på ukentlige webinarer og presentasjoner knyttet til teknisk tilgjengelighet, i regi av Funka.

Henriette tilføyer at hun er opptatt av likepersons-arbeid innad i organisasjonen, og at hun deltar på ulike kurs og seminarer ved siden av styrearbeidet. Samtidig som hun er likepersons-kontakt ved arrangementer i NHF-sammenheng.

Neste spørsmål, NHF Tromsø har vært veldig gode på å svare på høringer og komme med andre innspill til forbedringer til kommunen. Dere har tatt grep for å gjøre noe med problemet med at handikapplasser brukes som snødeponi, for å nevne noe. Dere har også jobbet med å opprette assistansetjeneste på Havneterminalen i Tromsø, og testet ut og vurdert ulike apper som beskriver tilgjengelighet. Dette er vel kanskje noe av det viktigste dere gjør for å ivareta medlemmenes interesser. Har dere noen konkrete saker som det nye styret tenker det er viktig å jobbe videre med fremover? Eller hvor er søkelyset nå – har dere noen nye prosjekter dere kunne tenke dere å sette i gang med?

Tidligere har vi hatt masse aktiviteter som vi har ønsket å gjøre, men vi har konkludert med at vi burde redusere dette, sier Geirmund. Heller koke det ned til færre saker, sånn at vi kan bruke energien på færre ting. I første omgang kommer vi nok til å bruke tid på tilgjengelighets-appen.

Ja, vi kommer nok til å holde på med appen framover, stemmer Henriette i.

Det er også viktig å påpeke at vi følger med på det som skjer i lokalsamfunnet, og når det kommer noen høringer, eller noen noen nye planer! Vi skal fremdeles være vaktbikkjer ovenfor nye planer i kommunen!, sier Geirmund.

Styret sier også at de ønsker også å være med på å markere – og sette fokus på FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 3. desember!

Jeg er klar over at NHF Tromsø ønsker mer kontakt med medlemmer, og at dere i den forbindelse både har arrangert – og ønsker å arrangere medlemsmøter med både sosialt og faglig innhold. Kan dere si litt hva dere tenker at disse medlemsmøtene skal inneholde?

Styret holder for tiden på med planlegging av disse medlemsmøtene. Mona sier at det er viktig at man prøver å tenke på hva medlemmene vil synes det er interessant at disse kveldene skal inneholde. Det er viktig at vi tenker nytt! Møtene kan for eksempel inneholde foredrag om ulike temaer, deling av informasjon, quiz, anledning for å komme med innspill eller å ta opp ulike temaer man har lyst til å diskutere. Mulighetene er mange!

Hvis man ønsker å bli med i NHF Tromsø, har innspill til styret eller for eksempel forslag til innhold i medlemsmøtene – hvem skal man kontakte?

Da er det bare å sende mail til: nhf.tromso@nhf.no, eller ringe oss på: 91 77 02 91

Siste spørsmål – hvis dere skulle sammenlignet det nye styret med en matrett. Hva skulle det vært?

Enighet i styret om at det må være noe mexicansk mat. Noe med litt krutt i!

 

Dette er den siste “Bli kjent med”-spalten før sommeren –  men, vi kommer selvfølgelig tilbake med flere presentasjoner av lokallag og landsforeningslag til høsten! Vi på regionskontoret ønsker dere alle en riktig god sommer!