BLI KJENT MED: NHFU NORD-NORGE

Tekst: Håkon Rossvoll, Organisasjonskonsulent NHF Nord-Norge.

I Norges Handikapforbund, region Nord-Norge, har vi mange lokallag og landsforeningslag bestående av frivillige og tillitsvalgte, som jobber for at alle skal ha de samme mulighetene til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser!

Gjennom «Bli kjent med», skal vi i tiden fremover bli litt bedre kjent med flere av de ulike styrene i lokallagene og landsforeningslagene i regionen vår. Først ut er Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), region Nord-Norge!

NHFU er en landsomfattende ungdomsorganisasjon, som jobber for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal få oppfylt sine rettigheter, og aksepteres som likeverdige samfunnsborgere med samme mulighet til å være aktive medborgere på lik linje med alle andre. Et aktivt medborgerskap kan knyttes tett opp mot deltakelse i arbeidslivet, politikken, offentligheten og i alle andre sosiale settinger. Mange med funksjonsnedsettelser møter på ulike samfunnsmessige barrierer, som hindrer likeverdig deltakelse i samfunnet. Barrierene er ikke utelukkende knyttet til fysiske strukturer, de handler i stor utstrekning også om holdninger og kunnskap. Gjennom tilrettelegging – brukerstyrt personlig assistanse (BPA), praktiske hjelpemidler, universell utforming og tilgjengelighet – skal alle få muligheten til å bidra og delta fullt ut på alle samfunnsarenaer!

NHFU Nord-Norge representerer Nordland, Troms og Finnmark, og består av frivillige og tillitsvalgte opp til 30 år. Styret består av Marte Imingen (Leder), Regine Elvevold (Nestleder), Mathias Halvorsen (Økonomiansvarlig), Sofie Paulsen, Dagny-Sofie Dahl og Bendik Laumann Vedal.

Ved siden av tillitsverv i NHFU, er styremedlemmene opptatt med skole, universitetsutdanning eller jobb. Flere av styremedlemmene er også med i ulike råd og utvalg, som for eksempel kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser i Tromsø kommune, ungdomsrådet på UNN, og ungdomsrådet på Nordlandssykehuset. Dette er med andre ord en svært engasjert gjeng, som opererer på mange ulike arenaer for å fremme likestilling og inkludering i samfunnet!

Jeg tok et digitalt videomøte med noen av styremedlemmene for å høre litt mer om hvem de er, hvordan de jobber, og om det er noe spennende som skjer i NHFU Nord-Norge for tiden. Fire av styremedlemmene var i gang med et planleggingsmøte for et kommende webinar, som de skulle arrangere i nær fremtid. Jeg benyttet derfor anledningen til å stille dem noen spørsmål på slutten av møtet.

Bilde av fire av styremedlemmene i NHFU NN + Konsulent Håkon

Hva innebærer det å være med i styret til NHFU Nord-Norge?

Det innebærer å være talspersoner for personer med funksjonsnedsettelser i landets nordligste fylke, kommer det ganske kjapt fra Mathias. Når man sitter i styret har man mer ansvar, så det er viktig at man tenker over hvordan man kan fylle mandatet best mulig. Vi planlegger og gjennomfører ulike aktiviteter, som for eksempel sosiale samlinger eller ulike interessepolitiske arrangementer. Vi skriver leserinnlegg, holder presentasjoner om BPA eller universell utforming, og deler våre erfaringer med for eksempel politikere og andre samfunnsaktører.

Regine sier videre at det innebærer å være engasjert og løsningsorientert, og at man må tenke kreativt rundt hvordan man jobber, sånn at det man driver med når ut til folk. Det er viktig at man tør å si fra!!

Kan dere fortelle litt om noen morsomme aktiviteter og arrangementer som dere har vært med på i NHFU-sammenheng?

Vi har vært på mange ulike arrangementer både lokalt og nasjonalt. En viktig fordel med å være med i NHFU er at man får et større nettverk og blir kjent med mange over hele landet! Av nasjonale NHFU- arrangementer, har vi vært med på sommerleir, storbyweekend og funkisdagene. Ellers har vi vært på hytteturer, hatt pizza – og quizkvelder, eller andre sosiale arrangementer, hvor vi for eksempel har dratt og spilt bowling eller gjort andre ting sammen.

Er det noen av hjertesakene til NHF, eller andre saker som står særlig sentralt i NHFU Nord-Norge?

Holdningsarbeid, BPA og universell utforming. Ellers er vi opptatt av arbeid og utdanning, og at ungdommer får tilgang til viktige møteplasser for vennskap og tilhørighet – og ikke minst hvordan dette henger sammen med det psykososiale.

Hvis man ønsker å bli med i NHFU Nord-Norge, hvem skal man kontakte og hva skal man gjøre?

Da er det bare å ta kontakt med en av oss i styret. Ingen spørsmål er dumme, og vi blir veldig glade hvis noen tar kontakt. Vi er åpne for flere medlemmer. Det er et veldig godt sosialt miljø i NHFU, og alle er velkommen! Man kan også ta kontakt med Håkon, som er organisasjonskonsulent i NHF Nord-Norge.

Hva vil dere si karakteriserer NHFU Nord-Norge?

Vi omfatter en stor region, og det er store avstander mellom byene – så vi har god plass til mange medlemmer! Vi i NHFU Nord-Norge er veldig kreative og engasjerte. Vi er kraften fra nord!

Siste spørsmål, hvis dere skulle sammenligne styret med en matrett, hva skulle det vært?

Makrell i tomat eller tørrfisk! – ropes det spøkefullt ut.

Etter litt diskusjon fram og tilbake, ender de opp med at det må være lasagne! Fordi den har mange lag, som sammen utfyller hverandre!

Ønsker du å være en del av et større landsomfattende nettverk med stor gjennomslagskraft, og bli kjent med andre medlemmer over hele landet?

Se her: https://nhf.no/meld-deg-inn/

Du kan også ta kontakt med leder i NHFU Nord-Norge, Marte Imingen, på mail: nhfu.nordnorge@gmail.com

Eller ta kontakt med organisasjonskonsulent, Håkon Rossvoll.

Email: Haakon.rossvoll@nhf.no

Telefon: 47 67 03 65

Styret kan også treffes på facebook: https://www.facebook.com/NHFU-Nord-Norge-602961643197178/

Deler av styret i NHFU Nord-Norge: Sofie, Bendik, Regine og Mathias