Portrett av Lubna Jaffery
Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery åpner seminaret på Kulturhuset. (Foto: Ilja C. Hendel/KUD)

28. november arrangerer Norges Handikapforbund seminaret “På høy tid med deltakelse” på nett og på Kulturhuset i Oslo. Det er gratis å delta!

Klikk her for å melde deg på seminaret.

Det er på høy tid å levere høringssvar på utredningen fra Likestillings- og mangfoldsutvalget.

Det er på høy tid å skape opplevelser for alle, og det er på høy tid å innse at alle må få lik mulighet til å delta i samfunnet.

Det er på høy tid med noen begrepsavklaringer om funksjonshemmede.

Og alt dette får du høre om hvis du deltar på vårt seminar “På høy tid med deltakelse” tirsdag 28. november klokka 11!

Seminaret arrangeres på Kulturhuset i Oslo, som ligger her:

Slik ser programmet for dagen ut:

11:00 På høy tid med deltakelse!
Åpningsinnlegg ved kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

Forbundsleder i Norges Handikapforbund Tove Linnea Brandvik innleder om «NOU 2023:13» På høy tid
11:50 Lunsj og mingling!
12:20 Hverdagslivet gjennom linsa
Fotograf Knut Egil Wang, fotoobjekt Mikkel Øyen og Helge Olav Haneseth Ramstad, prosjektleder «Deltakelse».
12:40 Demokratiets lukkede dører.
13:00 Pause
Utestengelse fra det politiske liv. Sonja Myhre Holten, politiker.
13:15 Fra uinntakelig festning til fest for alle
Elin Vang Kristiansen, rådgiver universell utforming i Norges Handikapforbund
13:35 Invalid, handikappet, vanfør, krøpling, funksjonshemma… funksjonshindret?
Bjørn Hatterud og Camilla Huggins Aase diskuterer begrepsbruk og forvirring.
14:00 Slutt for dagen

Seminaret er en del av Funkis-uka, en utvidet markering av FN-dagen for funksjonshemmedes rettigheter, som er 3. desember.