11. juni (kl. 18.00-19.00) har vi et nytt dialogmøte hvor regionstyret møter lokallag, landsforeningslag og medlemmer. Sammen skal vi finne ut hvordan vi kan bruke NHF sine strukturer og humankapital til å skape felles møteplasser som gir kraft til aktivitet og i påvirkningsarbeidet?

Program:

18.00: presentasjon

18.10: Innledning – hvem som gjør hva i NHF, og hvilket ansvar og handlingsrom de enkelte leddene har.

18.30: diskusjon om hvordan vi kan jobbe sammen.

Ta kontakt med regionskontoret på epost: nhf.nordnorge@nhf.no hvis du vil ha lenke til Teamsmøte.