Prosjektgruppa “Sammen er vi sterke” inviterer til årets første dialogmøte onsdag 14. Februar på Teams kl. 18.00-19.00. Du får lenke til møterommet ved å henvende deg til ditt lokallag/landsforeningslag, eller til Regionskontoret.

Tema for møte er:

Kollektivtilbudet der du bor.

Idar Pedersen holder innlegg på møtet, og diskusjonen vil være knyttet til spørsmål som blant annet:

  • Hvor stor variasjon har du kollektivtilbud der du bor?
  • Hvor godt er kollektivtilbud tilrettelagt for transport sittende i rullestol?
  • Er det behov for å lage en informasjonsvideo med fylkestrafikk, busselskapene og brukerne.

I forkant av dialogmøte vil vi ringe lokallags og landsforeningsledere for å innhente erfaringer når det gjelder samferdsel og kollektivtilbudet. Erfaringene som du deler med oss, vil gi et bilde av hvordan statusen er i kollektivtilbudet i Nord-Norge. Dine erfaringer vil hjelpe oss å forstå situasjonen, og bidra til at vi kan løse utfordringer sammen.

Velkommen.