Dato: Onsdag 16.juni
Sted: Nettarrangement – https://fb.me/e/10wvig8uy

Dette er en årlig konferanse hvor vi løfter samtalen om et universelt utformet samfunn til det neste nivået. DIT står for design, innovasjon og teknologi.

Årets fokus er inkluderende innovasjon. Hvordan gjøre innovasjon mer inkluderende, fra idé til sluttprodukt? Hvordan er mangfold et gode for innovasjon?

Konferansen blir skrivetolket og tegnspråktolket.

Innledere og tema:

10.00: Åpningsinnledning ved Paul Chaffey, statssekretær ved kommunal- og moderniseringsdepartementet: Regjeringens ambisjoner innen inkluderende innovasjon

10.10: Samtale: Hvordan best stimulere til innovasjon i offentlig sektor, og hvordan kan funksjonsnedsettelse være en del av samtalen? I juni 2020 kom stortingsmeldingen En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og kompetanse. Hvor er vi nå, ett år etter? Hva tar man med seg fra pandemien?
Samtaledeltagere: Statssekretær Paul Chaffey, Tove Linnea Brandvik – Norges Handikapforbund, Synne Christiansen – Eggs Design

10.35: Vipps – Elisabeth Barrie – Leder for produkt

11.35: Microsoft

12.05: Aker Solutions – Nada Ahmed – Vice President Transformation: “Why diversity is necessary for innovation”

12.50: DOGA – Jannicke Hølen og Knut Bang: «Inkluderende designdrevet innovasjon»

13.20: EGGS Design – Synne Christiansen: Om å designe tjenester for familier med alvorlig syke barn

13.50: Funka – Emil Gejrot: «Innovasjon for et universelt utformet samfunn»

14.55: Avslutningsappell ved Magnhild Sørbotten – leder for Norges Handikapforbund Oslo

Vi oppdaterer program fortløpende. For tidligere DIT-konferanser, se: https://www.oslof.no/dit-konferansen/

Adgang er gratis, velkommen!