Granholmen Camping baderampe

– Kun 16 % av undersøkte badeplasser er tilgjengelig for alle

For mange er det å ta seg en dukkert utendørs om sommeren en selvfølge, og en av de viktigste ingrediensene til gode sommerminner. Denne sommeren har vi i NHF Oslofjord Vest gjennomført prosjektet «En dukkert for alle!» Vi ønsket med dette prosjektet å finne ut av hvor personer i rullestol har anledning til å ta seg et bad utendørs, i våre kommuner.

Kartleggingsprosjektet har blitt gjennomført i samarbeid med Kartverket og våre kommuner. Vi benyttet to metoder i kartleggingen: En kartlegging foregikk i samarbeid med Kartverket gjennom registrering i deres App og en kartlegging har kommunene selv gjennomført ved hjelp av et kartleggingsskjema de fikk tilsendt av oss. Resultatene fra karleggingene er nå klare.

Våre funn gjennom Kartverkets App

KartResultatene fra kartleggingen via Kartverkets App viser at vi har 29 tilgjengelige badeplasser for personer som benytter rullestol innenfor vårt område. Samtidig må vi konstatere at totalt antall badeplasser av ulike årsaker ikke har vært enkelt å tallfeste i denne runden.

Resultatene av kartleggingen og totaloversikten over tilgjengelige badeplasser finnes nå på norgeskart.no (bilde til høyre). Der finner man også bilder fra stedene og hvilke fasiliteter som finnes på hvert enkelt badested.

Det har vært prosjektleder Atle Haglund som har vært ansvarlig for gjennomføringen av kartleggingen og registreringen i Kartverkets App. Kartleggingen ble gjennomført i tidsrommet 1. juni til 21. oktober i år. Haglund har vært og kartlagt badesteder i 25 kommuner. Disse kommunene er: Bamble, Drangedal, Færder, Holmestrand, Horten, Kragerø, Larvik, Nissedal, Notodden, Porsgrunn, Sandefjord, Skien, Tønsberg, Asker (Røyken og Hurum), Drammen, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Krødsherad, Modum, Nesbyen, Ringerike og Ål.

I Kartverkets APP skal følgende registreres på en badeplass: Informasjon, parkering/ HC parkering, turvei til strandområde, adkomst til vannkanten/ eller baderampe og toalett.

Vår prosjektleder har registrert følgende i Kartverkets App: 12 371 meter turvei i friluft, 51 toaletter, 71 sittegrupper, 51 parkeringsområder, 27 HC-parkeringsplasser, 29 baderamper, 28 fiskeplasser, 2 Gapahuker og 11 Grill-bålplasser.

Haglund har vært på befaring på flere badesteder enn det som er registrert i Kartverkets APP, men noen steder har vært utilgjengelig på grunn av naturgitte hindringer og dermed ikke blitt registrert i appen. Flere steder var det fysiske hindringer som gjorde at vår kartlegger som selv sitter i rullestol ikke kom frem til badeplassene. Likevel var det mange steder i våre kommuner som var tilgjengelig på den måten at opplevelsen av å komme nært vann var til stede for de som sitter i rullestol, men man kunne ikke bade på grunn av manglende tilkomst ut i vannet ved baderampe/-binge.

Våre funn gjennom tilbakemeldinger fra kommunene

I tillegg til vår kartlegging gjennom Kartverkets App, involverte vi våre kommuner gjennom en egen kartlegging. Dette gjorde vi ved at vi sendte ut informasjon om vårt prosjekt til kommunene med et enkelt kartleggingsskjema som kommunene kunne fylle ut og returnere til oss. Ved å involvere kommunene i prosjektet, ønsket vi at kommunene skulle bli bevisste på hva som skal til for at deres badesteder blir tilgjengelig for rullestolbrukere, slik at kommunene har mulighet til å gjøre noe med dette i etterkant av kartleggingen. Dette anser vi som svært viktig, da kommunale badeplasser er kommunenes ansvar å tilgjengeliggjøre for alle.

NHF Oslofjord Vest har 42 kommuner med et varierende antall badeplasser. Vi har i skrivende stund fått svar fra 26 kommuner og 5 av disse (Flesberg, Nore og Uvdal, Seljord, Vinje og Kviteseid) oppgir at de ikke har offentlige badeplasser eller ikke har badeplasser som kommunen har ansvaret for å drifte, da de ligger på privat grunn. Vi avgrenset prosjektet til å gjelde kommunale badeplasser, som kommunene har ansvaret for å drifte og som har fastlandsforbindelse.

Det er følgende kommuner som har svart på vår kartlegging (pr 29. oktober): Øvre Eiker, Rollag, Ringerike, Modum, Krødsherad, Kongsberg, Hole, Hemsedal, Gol, Flesberg, Drammen, Vinje, Skien, Seljord, Sandefjord, Porsgrunn, Notodden, Nome, Nore og Uvdal, Nissedal, Larvik, Kviteseid, Kragerø, Horten, Fyresdal og Bamble.

Noen kommuner i vårt område har mange badeplasser, slik at det å kartlegge alle badeplassene tar mye tid. Noen kommuner har av denne grunnen ikke hatt anledning til å delta i kartleggingen pr 31. oktober, men flere av kommunene rapporterer til oss at de ønsker å gjøre dette på sikt.

Det er i alt 104 badeplasser som er rapportert inn via kartleggingsskjemaene fra kommunene. Av disse har 17 badeplasser rampe eller badebinge som gjør det mulig for personer i rullestol å bade.

Dette betyr at det kun er ca. 16 % av de offentlige undersøkte badeplassene innenfor vårt område som er tilgjengelig for alle. Vår konklusjon blir derfor at en dukkert bare er en realitet for nesten alle i enkelte av våre kommuner.

I teorien burde alle kommunale badeplasser i dag være tilgjengelige for alle, men i praksis er dette ikke mulig da noen badeplasser er utilgjengelig av naturgitte årsaker. Vår natur er dessverre ikke universelt utformet. Likevel må vi vel kunne forvente at minst en badeplass i hver kommune eller innenfor hvert «bade-område» er tilrettelagt slik at den kan brukes av alle. Slik er det dessverre ikke i dag, så flere av våre kommuner har en jobb å gjøre for at dette skal bli en realitet.

Vi håper at vår undersøkelse har bidratt til å øke bevisstheten i kommunene som har utilgjengelige badesteder og at kommunene nå har fått kunnskap om hva som skal til for at badestedene blir tilgjengelig for alle, slik at dette kan gjøres noe med.

Tilgjengelige badeplasser er en del av kommunens fritidstilbud til sine innbyggere. Dette tilbudet må vel være ment for alle innbyggerne i kommunen, eller?