I begynnelsen av 2021 startet Norges Handikapforbund, region Nord-Norge opp prosjektet «Erfaringskollektivet». Et prosjekt som går ut på å utvikle og tilby et praktisk undervisningsopplegg rettet mot arrangører av kultur- og frititidsarrangementer, som ønsker mer kunnskap om hvordan man kan gjøre sine aktiviteter og arrangementer tilgjengelig for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Gjennom prosjektet ønsker vi å bidra til bevisstgjøring og kunnskap som gjør at tilgjengelighet blir noe som prioriteres og vektlegges. Alle skal ha muligheten til å delta på det som skjer i sitt nærmiljø – uavhengig av funksjonsevne!

Vi har nå gleden av å publisere “Tilgjengelige arrangementer – En veileder for deg som skaper møteplasser i Lokalsamfunnet

Veilederen lanseres digitalt, og fungerer som et supplement til det praktiske opplegget som i første omgang tilbys arrangører og interessenter i Bodø, Tromsø og Harstad. Vi håper veilederen kan være en “hjelp på veien” for alle alle som skaper offentlige møteplasser og sammenkomster!

Prosjektgruppen består av: Regine Elvevold, Marte Imingen, Mathias Halvorsen og Bendik Laumann Vedal fra Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), region Nord-Norge og Frode Heggelund fra Norges Handikapforbund (NHF), region Nord-Norge.
Prosjektleder: Håkon Rossvoll, Norges Handikapforbund, region Nord-Norge. Kontaktinformasjon: haakon.rossvoll@nhf.no
Takk til alle som har bidratt med kompetanse, erfaringer og idéer til veilederen og til det praktiske undervisningsopplegget!
Takk til Steinar Zahl for design og illustrasjoner. www.steinarzahl.com
Takk til Stiftelsen Dam som finansierer og støtter prosjektet! www.dam.no
Utgitt: 2022