Personvernrutiner for tillitsvalgte. Alle som behandler personopplysninger i det daglige arbeidet i NHF-organisasjonen har ansvar for å følge Personopplysningsloven. Hensikten med Personopplysningsloven er å gi oss som enkeltpersoner mer kontroll over hva som registreres om oss og å avverge at opplysninger kommer på avveie og misbrukes. Dette er positivt for oss alle og loven består av viktige hensyn vi må ivareta overfor medlemmer, tillitsvalgte, støttespillere og samarbeidspartnere.

Vi har et ansvar for å ivareta personopplysningene til alle som er engasjert i Handikapforbundets arbeid på en god måte. Personopplysninger er enkelt forklart enhver opplysning som kan knyttes til en person. For eksempel navn, alder, epost, postadresse, telefonnummer, IP-adresse, bilde m.m. Vi må sikre at personers opplysninger er korrekte og oppdaterte, ikke befinner seg steder de ikke skal og ikke kommer på avveie slik at det kan bli misbrukt.

Å ivareta personvernet dreier seg kort sagt om hvordan personopplysninger sikres ved å begrense innsamling av informasjon, lagring, sletting, deling og være bevisst på å alltid få oppdaterte og riktige lister ved aktiviteter. Å ivareta menneskers personopplysninger er spesielt viktig når det gjelder det som heter sensitive personopplysninger (helse, rase, religion, politisk tilhørighet).

Viktige prinsipper og rutiner for tillitsvalgte
Nedenfor følger informasjon om viktige prinsipper og rutiner som vi alle må kjenne til og følge når vi innhenter, lagrer, deler og sletter. Vi ber om at du setter seg godt inn i dette slik at du kan ivareta personvern i arbeidet som tillitsvalgt.