Her finner du NHFs logoer, kommunikasjonsstrategien og andre viktige veiledere om kommunikasjon.

Strategier

Vi lever i et samfunn der informasjonsflommen er større enn noensinne, og kampen om folks oppmerksomhet blir stadig hardere. For å nå fram til verden rundt oss, er det avgjørende at vi til en hver tid kommuniserer budskapet vårt gjennom riktige kanaler og ved bruk av riktige virkemidler. Norges Handikapforbund har utarbeidet flere dokumenter som beskriver hvordan vi kan og bør kommunisere for å nå målene våre, og de viktigste punktene er samlet i en egen kommunikasjonsplakat:

 

Universelt utformet innhold

Med universell utforming som vår fanesak er det viktig at informasjonen Norges Handikapforbund deler er utformet slik at den er tilgjengelig for alle. Dette gjelder blant annet når vi deler tekst, bilder, video, lenker, dokumenter og presentasjoner.

Vi har et norsk regelverk som sier at nettsider og digitalt innhold skal være universelt utformet. Dette gjelder både private og offentlig virksomheter, lag og organisasjoner. De tekniske kravene er allerede en del av oppsettet på nhf.no. Men andre krav påvirker måten hver og en av oss deler informasjon på.

Vi har samlet noen tips og retningslinjer for hvordan du enkelt kan gjøre innholdet du deler mer universelt utformet. I tillegg tilbyr Difi, digitaliseringsdirektoratet, et gratis e-læringskurs om universell utforming:

 

Logo

Bruk av NHFs logo og grafiske profil bidrar til at omverdenen gjenkjenner oss. Gjennom regelmessig og riktig bruk, blir den grafiske profilen synonym med oss og det vi står for. Alt materiell laget i NHFs navn skal vise tydelig, gjennom bruk av logo og profilfarger, at vi er avsender.

Logo NHF
Logo NHF

Logoen kan fritt lastes ned og benyttes i NHFs materiell.

Profilveileder

Logoer til nedlasting finner du i profilveilederen. Her finner du også retningslinjer for god og riktig bruk av alle våre visuelle elementer – logoer, farger og fonter.
Klikk her for å se hele profilveilederen.

Powerpointmal

Vi har en egen powerpointmal som alle som holder innlegg eller foredrag som represententanter for Norges Handikapforbund bør bruke. Klikk her for powerpointmalen