Alle rådsrepresentanter (fra interesseorganisasjonene, politisk oppnevnte og rådssekretærer) i Nordland, Troms og Finnmark er invitert til opplæringskurset “Gode Råd”.

Dette er et opplæringstilbud som går til alle kommuner i hele Norge. Hensikten er å gi hele rådet en god opplæring, noe vi håper kan styrke arbeidet i disse rådene. Kurset er gratis, men kommunene og interesseorganisasjonene dekker selv reise og evt. oppholdsutgifter.

Påmelding for brukermedvirkere i Nordland: Nordland (ffo.no)
Påmelding for brukermedvirkere i Troms og Finnmark: Troms og Finnmark (ffo.no)

Prosjektet Gode Råd er finansiert av Stiftelsen Dam.