Illustrasjonsbilde av spesialtilpasset sykkel
Illustrasjonsbilde: colourbox.com

Doblet pott til aktivitetshjelpemidler og tiltakspakke for barn monner lite i et budsjett som ikke styrker funksjonshemmedes rettigheter, mener NHF-leder Tove Linnea Brandvik.

Potten vil uansett gå tom i juni

Potten til aktivitetshjelpemidler er nesten doblet i revidert nasjonalbudsjett, fra ca 50 til 100 millioner. Det monner lite, mener NHF-leder Tove Linnea Brandvik.

– Jeg skulle ønske det var grunn til å juble for en doblet pott, men denne posten var underbudsjettert i utgangspunktet og potten vil være tom i juni i år igjen, sier hun.

Potten som var avsatt i ordinært budsjett for i år gikk tom allerede i mars, med den konsekvensen at alle som da trengte aktivitetshjelpemidler måtte klare seg uten.

Norges Handikapforbund har over år gitt tydelig beskjed til regjeringen om at bevilgningene er alt for lave og legger store begrensninger på funksjonshemmedes muligheter til å være i aktivitet. Situasjonen er at funksjonshemmede må søke om de hjelpemidlene de trenger gang på gang – en tungvint ordning der mange gir opp.

– Våre behov for aktivitet er de samme som alle andres, men vi får altså ikke de hjelpemidlene vi trenger og blir begrenset i livet og hverdagen, påpeker NHF-lederen. – Nok en gang fratas funksjonshemmede muligheten til å være i aktivitet, og nå også i en tid der andre aktivitetstilbud er kraftig redusert, legger hun til.

– Tiltakspakken for barn er oppløftende lesning for de som får utbytte av pengene.

Det sier Elin Langdahl, leder av Handikappede Barns Foreldreforening.

Hun referer til at regjeringen har presentert en tiltakspakke på 400 millioner kroner til å følge opp såkalt “utsatte barn”. Langdahl og andre HBF-medlemmer har sett gjennom tiltakene som ligger i pakken og kommet til at den ikke treffer funksjonshemmede barn.

– Det meste av bevilgningene vil dessverre ikke gå til tiltak som er tilrettelagt våre medlemmers barn. Ferietiltakene som er skissert favner ikke mange i vår målgruppe. De fleste av «våre» barn trenger tilpassede opphold, og kan sjelden delta på organiserte leire og fritidstilbud uten ekstra assistanse og tilrettelegging. For mange av dem er avlastning tilsvarende sommerleir eller aktivitetsleir, forteller hun.

Regjeringen foreslår å øke kommunenes rammetilskudd med 75 millioner for avlastningstiltak for barn og unge med store behov, og at midlene tildeles kommunene med en særskilt fordeling. Det blir ca. 200 000 per kommune

– Det er ikke mye når vi vet at kostnaden for et døgn i en avlastningsbolig ligger i snitt på 10.000 kroner, påpeker Langdahl.

Hun og HBF har dessuten erfart at rammetilskudd har en tendens til å forsvinne i det store kommunebudsjettsluket.

Tiltakspakken er også tenkt å hjelpe elever som har tapt progresjon. Det er Langdahl skeptisk til om den vil gjøre.

– Alle de barna som har manglet et tilrettelagt skoletilbud i denne perioden ligger etter i undervisningen. Det vil være interessant å se om tiltakspakken gir uttelling i form av flere spesialpedagoger og mer tilpasset undervisning, og hvordan de enkelte kommunene løser dette frem mot sommerferien, sier hun.

– Barna og deres foreldre trenger tiltak NÅ! Sommeren står straks for døren, med nye 8 uker uten skoletilbud overhodet, og med vår kunnskap til det kommunale handlingstempoet, vil det ta tid å iverksette tiltak. Det er derfor av avgjørende betydning at kommunene nå er sitt ansvar bevisst, og finner umiddelbare løsninger som vil avhjelpe det enkelte barn og dens familie.

Frykter at funksjonshemmede blir satt enda mer på sidelinjen enn før

NHF-leder Tove Linnea Brandvik er totalt sett ikke imponert over budsjettet som regjeringen har presentert.

– Vi har lenge bekymret oss for hvordan koronatiltakene rammer funksjonshemmede og ga for en tid tilbake klar beskjed til myndighetene om at vi forventet et revidert budsjett der funksjonshemmede ikke ble en salderingspost. Men heller ikke i dette budsjettet finner vi noe som styrker funksjonshemmedes rettigheter, sier en skuffet NHF-leder.

– Dette er spesielt skuffende i lys av koronakrisen. Den siste tiden har vi sett utallige eksempler på at funksjonshemmede har mistet helt nødvendige tilbud og tjenester. Behovet for å bygge ned diskriminerende samfunnsstrukturer var stort i utgangspunktet, og nå er det enda større enn før, legger hun til.

NHF-lederen sier at hun og Handikapforbundet nå vil si tydelig ifra til myndighetene om at de må sørge for at ikke funksjonshemmede blir satt enda mer på sidelinjen enn de allerede er.

– Når myndighetene nå skal se framover og bygge opp systemene og tilbudene igjen, er det ekstra viktig at vi sørger for løsninger som fungerer for alle, avslutter hun.

Les også:

NHFs forventninger til revidert nasjonalbudsjett

Tove Linnea Brandviks debattinnlegg “Krise på majoritetens premisser”

TV2-artikkel om hvordan koronatiltakene har rammet mange funksjonshemmede hardt