NHF Oslo har nok en gang presentert sine innspill og krav i forbindelse med Bilfritt byliv.

NHF Oslo har ved en rekke anledninger fremmet sine innspill og krav i forbindelse med opprettelsen av Bilfritt byliv i Oslo kommune. Senest tirsdag 10. april var regionleder Magnhild Sørbotten på høring i bystyresalen.

– Vi krever blant annet at det skal bli enklere å få tildelt HC-kort, og at antallet HC-plasser i sentrum minst må fordobles når de ordinære, kommunale plassene fjernes, sier Sørbotten.

Les hele innlegget som ble holdt under høringen (word)

Innlegget bygger i stor grad på NHF Oslos årsmøteuttalelse for 2018, vedtatt lørdag 7. april 2018 (word)