Invitasjon, lærer underviser en klasse, tittel og logo lagt over
Inkluderende skole i bodø - rådhuset 30. Januar kl 18-2030.

En god utdanning varer livet ut. Får barn og unge med ulike funksjonshindringer den opplæringen de bør få i Bodø kommune? Norsk forbund for utviklingshemmede, Handikappede barns foreldreforening og Norges Handikapforbund inviterer til åpent folkemøte. Du er invitert.

Målgruppen for møtet er alle, inklusive deg, som er opptatte av barns oppvekst og især barn med funksjonsnedsettelse, skole og inkludering, dvs. lærere, rektorer, foreldre, spesialpedagoger, byråkrater, politikere, men også vernepleiere, ergoterapeuter, logopeder, fysioterapeuter, og selvsagt alle våre medlemmer.

Vi ønsker å spre kunnskap, løfte skole opp og skape engasjement rundt et svært viktig tema.

Flere nasjonale rapporter påpeker at det pedagogiske systemet for barn med funksjonsnedsettelse er lite funksjonelt og ekskluderende. Vi har fått flere henvendelser som kan tyde på at det er en uheldig utvikling i Bodøs skoler for barn med funksjonsnedsettelse.

Denne trenden må vi snu sammen. Derfor er du invitert. Ditt engasjement betyr mye.

Du vil få faglig oppdatering, kunnskap fra universitetet i Nord, Statsforvalteren og tillitsvalgte i orga. Møtet er todelt, med innledning første del og en debattdel i del to. Samtalen blir ledet av nasjonal leder av Handikappede barns foreldreforening, Annette Jensen.