Masterstudentene Gine Skurdal og Per Ingar Enger mener vi glemmer assistentenes arbeidsvilkår. NHF-leder Tove Linna Brandvik vil ikke akseptere den motsetningen de to studentene har konstruert mellom folks frihet og selvstendighet og assistentenes arbeidsvilkår, skriver hun i Klassekampen.

Her er innlegget i sin helhet:

I en kronikk i Klassekampen 12. september gir studentene Gine Skurdal og Per Ingar Enger uttrykk for at vi glemmer assistentene i forvaltningen av ordningen brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Vi deler disse to studentenes fokus på at assistentene skal ha gode arbeidshverdager, skikkelige arbeidsforhold og en meningsfylt hverdag. Budskapet i dette innlegget reagerer vi imidlertid kraftig på. Vi er ikke villige til å akseptere den motsetningen de to studentene har konstruert mellom folks frihet og selvstendighet og assistentenes arbeidsvilkår. Dette er trist og skummel lesning og uttrykk for et menneskesyn som rettferdiggjør et tjenestetilbud vi ikke kan leve med.

For hva er egentlig problemet når vi snakker om brukerstyrt personlig assistanse? Det vet vi i funksjonshemmedes organisasjoner veldig mye om. Problemet er at mange av oss sitter innestengt i hjemmene våre og ikke får muligheten til å leve. Tusenvis av oss får kun assistanse til å få dekket våre basalbehov og knapt nok det. Noen av oss har sittet innesperret i sin egen leilighet i fire år, fordi vi ikke får assistanse utenfor husets fire vegger. Flere av oss blir tilbudt sykehjemsplass når vi kunne vært aktive bidragsytere i samfunnet, med jobb, familie og eget hjem. Altfor mange blir totalt avhengig av familiemedlemmer, fordi tilbudet fra det offentlige ikke strekker til.

Vi er mange som får vår helsesituasjon betydelig redusert. Og mange som ikke får studert. Det egentlige problemet er at vi ikke får det assistansetilbudet vi trenger og dermed blir hindret i å leve våre liv. Frie og selvstendige liv. Som hele, fullverdige mennesker, og som en motsetning til det livet vi blir henvist til per i dag.

Skurdal og Enger er hjertelig velkomne til oss for å lære mer om hvordan man kan skape en god arbeidshverdag for assistentene og, ikke minst, hvor viktig det er at alle får muligheten til å oppfylle hele sitt potensial. Vi bidrar gjerne!

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik, Norges Handikapforbund.