BPA Arkiver - Norges Handikapforbund

Hannah Lundens tap mot staten er en bekreftelse på at vi trenger den BPA-lovendringen som vi krever og som helseministeren har gitt klare signaler om. Tirsdag 3. mars falt dommen i Hannah-saken. Aust-Agder tingrett har konkludert med at Gjerstad kommune har rett til å nekte Hannah brukerstyrt personlig assistanse om natten. Dommen er et nederlag for …
Fredag 14. februar aksjonerte Norges Handikapforbund over hele landet i solidaritet med og til støtte for Hannah Lunden fra Gjerstad og alle andre som ikke får den assistansen de har krav på. Hannah har saksøkt staten fordi hun har behov for assistanse hele døgnet, men kun får 15 timer om dagen av sin kommune. De ønsker …
Årets jule-innsamlingskampanje er i gang og den handler om kampen for brukerstyrt personlig assistanse, BPA – for å leve, ikke bare overleve! Mange funksjonshemmede har sine liv stående på vent, mens de fortvilet kjemper for å få den BPA-assistansen de trenger og har rett på. Beslutningen om hvem som får assistansehjelp, hvor ofte og hvor mye, …
Vår leder Tove Linnea Brandvik er med i utvalget som skal jobbe med å finne løsninger på hvordan BPA-ordningen kan innrettes så funksjonshemmede over hele landet kan leve livet fullt og helt, og ikke bare få dekket basale behov. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som gir folk med et assistansebehov praktisk bistand til å gjøre ting …
Masterstudentene Gine Skurdal og Per Ingar Enger mener vi glemmer assistentenes arbeidsvilkår. NHF-leder Tove Linna Brandvik vil ikke akseptere den motsetningen de to studentene har konstruert mellom folks frihet og selvstendighet og assistentenes arbeidsvilkår, skriver hun i Klassekampen.

Her er innlegget i sin helhet:

I en kronikk i Klassekampen 12. september gir studentene Gine Skurdal og Per Ingar …
Sylvi Listhaug har foreslått at personer med BPA skal få beholde ordningen etter fylte 67 år. - Et skritt i riktig retning, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik. Forslaget om utvidelse av BPA for personer over 67 år som allerede har fått innvilget ordningen, sendes nå på høring. Les mer på regjeringens nettsider. Forbundsleder Tove Linnea Branvik kaller …
Forvaltningsrevisjonen la nylig frem en rapport om BPA-ordningen i Kristiansand kommune. NHF er ikke så overrasket over funnene i rapporten, dette er noe vi har prøvd å belyse ved flere anledninger. Nå som rapporten foreligger er det viktig at den også fører til reelle endringer. BPA må ses på som et frigjøring og likestillingsverktøy. Likestilling koster, …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen