I tiden fremover – og med jevne mellomrom vil det komme små videosnutter på vår facebook-side og på Instagram fra tillitsvalgte i regionstyret og fra oss på kontoret i Tromsø. Gjennom disse videosnuttene forteller vi litt om oss selv, hva vi gjør, hva som har skjedd og hva som skjer fremover i organisasjonen.

Vi håper filmene vil fungere som et bidrag for å holde seg oppdatert på hva som skjer i organisasjonen og for å bli litt kjent med regionstyret og oss på kontoret.

Følg oss på Facebook: Norges Handikapforbund Nord-Norge | Facebook

Følg oss på Instagram: NHF_Nord