Tone Wilhelmsen Trøen og Jonas Gahr Støre i stortingssalen
Tone Wilhelmsen Trøen (Høyre) leder Helse- og omsorgskomiteen, som foreslår å be regjeringen om en stortingsmelding om BPA. (Foto: Peter Mydske/Stortinget)

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget vil at regjeringen skal levere en stortingsmelding om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

«Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) basert på NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt. Stortinget ber regjeringen komme tilbake på egnet måte.»

Dette anbefaler Helse- og omsorgskomiteen at Stortinget vedtar.

Hvis Stortinget vedtar å be om en stortingsmelding, tvinger det regjeringen til å forholde seg til det BPA-utvalget anbefalte i sin utredning.

Vi venter utålmodig på en BPA-politikk

Det har snart gått halvannet år siden regjeringen fikk BPA-utredningen. Frem til 1. juli i fjor kunne organisasjoner og andre gi høringsinnspill, og NHF var som alltid tydelig på at BPA må ut av helselovverket og ut av kommunal forvaltning for å kunne fungere som et verktøy for funksjonshemmedes likestilling.

Les også artikkelen “Vi trenger radikale grep for å gjøre BPA-ordningen til et likestillingsverktøy” (lenke).

Siden da har vi ventet spent, og stadig mer utålmodig, på regjeringens standpunkt til anbefalingene den har fått om BPA.

Stortingsmeldingen kan danne grunnlag for en BPA-debatt i Stortinget.

– Vi håper en god og bred BPA-debatt i Stortinget vil lede videre til at regjeringen blir bedt om å utforme et lovforslag om BPA. Det er dette lovforslaget vi har ventet lenge på, for å løfte brukerstyrt personlig assistanse ut av helselovverket og samtidig flytte BPA-forvaltningen ut av kommunene og over til staten, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik.

Vår stemme er viktig

Forslaget fra Helse- og omsorgskomiteen er en del av innstillingen om Folkehelsemeldinga. Les komiteinnstillingen på Stortingets nettside (ekstern lenke, åpnes i ny fane).

Stortinget kommer trolig til å debattere og stemme over komiteinnstillingen fredag 2. juni.

Norges Handikapforbund vil fortsette å minne politikerne på at:

  • BPA skal gi likestilling.
  • Likestilling lønner seg.

Dette er særlig viktig etter at helseministeren skapte usikkerhet om regjeringen faktisk vil gi oss en bedre BPA-ordning. Dette skrev hun til Stortinget i april:

«Dersom regjeringen skal foreslå å gjøre større endringer i BPA-ordningen må vi være sikre på at det vil gi brukerne et bedre tilbud og at det vil være økonomisk bærekraftig. Jeg kan derfor ikke si noe endelig om når regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om oppfølging av utvalget».

Uttalelsen minner oss på at funksjonshemmedes innflytelse og tydelige stemme er nødvendig for å sikre en god BPA-ordning.