Magnhild Sørbotten intervjues av TV-team fra NRK utendørs

Bli med å lede samfunnet mot full likestilling og gjøre lover og rettigheter til hverdag og virkelighet! Norges Handikapforbund Oslo (NHF Oslo) søker ny regionkontorleder.

Som regionkontorleder får du ansvar for å lede arbeidet i administrasjonen etter regionstyrets og årsmøtets vedtak, og i tråd med Handikapforbundets samfunnsoppdrag, strategi og styringsdokumenter.

Stillingen som regionkontorleder er en fast heltidsstilling.

Søknadsfristen er 8. februar, og du finner fullstendig utlysningstekst og lenke til søknadsskjema på Finn.no.

Lenke til stillingsannonse på Finn.no (åpnes i ny fane).

Vår viktigste ressurs er våre medlemmer og tillitsvalgte. En viktig del av jobben er å mobilisere engasjementet for likestilling, menneskerettigheter og fellesskap, og å legge til rette for aktivitet som fremmer oppdraget vårt.

NHF Oslo er en tydelig pådriver for at Oslo skal bli en by der mennesker med nedsatt funksjonsevne er likestilte og deltakende borgere. Vi vil lede samfunnet mot full likestilling, gjøre lover og rettigheter til hverdag og virkelighet, og å være et sterkt fellesskap. Vi ser på oss selv som en menneskerettsorganisasjon.

Du vil jobbe tett med regionstyret og styrets valgte regionleder. Du skal motivere, lede og ha personalansvar for åtte kunnskapsrike og engasjerte kollegaer, og ha ansvar for administrativ og faglig drift av kontoret. Regionkontorleder har ansvar for regionens budsjett, inkludert å skaffe ekstern finansiering av aktivitet. Du vil bli involvert i små og store prosjekter, både regionalt og nasjonalt. Du må regne med noe reiseaktivitet og møtevirksomhet på kveldstid og i helger.