Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon med kollegaer kommer til Tromsø 16. november.

Hva er kommunens LOS-plikt ? (Likestillingsarbeid i offentlig sektor) Hva er CRPD? (Konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne)

Møte 1  i kommunestyresalen ca. 13.00 – 15:00

Gratis, åpent møte, ingen påmelding

Program

 • Ca. 13:00 – 13:05 Innledning Bjørn Erik Thon, Likestillings- og diskrimineringsombud
 • 13:05 – 14:00 Tromsø kommunes likestillingsplikt, med fokus på funksjonshemmedes rettigheter – Christopher Gambert, fagdirektør og Eli Knøsen, fagdirektør
 • 14:00 – 14:10 Pause
 • 14:10 – 14:25 Barbara Vögele, leder, kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Tromsø kommune
 • 14:25 – 14:40 Administrasjon – Tromsø kommune (Kommunedirektør / administrasjon). Bekreftet, men ikke navn
 • 14:40 -15: 00 Samtale – Hvordan kan vi jobbe i samsvar med våre forpliktelser?

Møte 2 i Rødbanken 5. etasje 18:30 – 20:00

Gratis, åpent møte, ingen påmelding

Program

 • 18:30 – 18:40 Velkommen – Hvorfor er vi her?  Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon
 • 18:40 – 19:00 Menneskerettigheter CRPD Fagdirektør Eli Knøsen
 • 19:00 – 19:15 Vårt rettighetsarbeid og likestilling for funksjonshemmede Helse- og omsorgsleder
  Marta Hofsøy (Ap)
 • 19:15 – 19:30 Sivilt samfunn Tema: BPA- ordningen i Tromsø Master i rettsvitenskap Mathias
  Halvorsen
 • 19:30 – 19:50 Samtale om Likestillingspolitikk – utfordringer
 • Ca. 19:50 Takk for møtet!

Denne dagen kan du få en innføring i likestillingsplikten for offentlig sektor og hvordan offentligsektor kan jobbe for å oppfylle den. Vi legger opp til å ha særlig fokus på funksjonshemmedes
rettigheter. I den sammenheng vil vi også løfte frem CRPD (FNs konvensjon om rettighetene til
mennesker med nedsatt funksjonsevne) og kommunens forpliktelser etter denne konvensjonen.