Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol må levere stortingsmelding basert på BPA-utredningen som hun fikk for halvannet år siden. (Foto: Espen Borgos, Borgos Foto AS)

Et stortingsflertall krever at regjeringen nå sier hvordan brukerstyrt personlig assistanse skal styrkes og forbedres.

Nylig vedtok Stortinget dette:

“Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) basert på NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt. Stortinget ber regjeringen komme tilbake på egnet måte.”

Lenge har vi ventet på et lovforslag fra regjeringen, med utgangspunkt i BPA-utredningen som helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok i desember 2021. Nå er regjeringen nødt til å utforme en BPA-politikk. Ved å be om en stortingsmelding tvinger stortinget frem et standpunkt hos regjeringen, til BPA-utredningen og til hvordan fremtidens BPA skal være.

Stortingsmeldingen blir behandlet i Stortinget og vil igjen danne grunnlag for et lovforslag.

Se forbundsleder Tove Linnea Brandviks reaksjon på stortingsvedtaket:

Les også:

Krever stortingsmelding om BPA