Tøyen skole
Illustrasjonsfoto (Wiki Commons/Olav Helland)

Regjeringen har lansert en plan for å gjøre norske skoler universelt utformet innen 2030, men penger til å sette tiltakene ut i livet har latt vente på seg. Heller ikke i neste års statsbudsjett finner vi en satsing her – «Veikart. Universelt utformet nærskole 2030», som planen heter, nevnes ikke med ett ord.

– Funksjonshemmede barn må kunne gå på nærskolen sin. Det er der barna i nabolaget går. Der dannes vennegjengene, der legges planene for kvelden og helga, der blir barna en del av det lokalsamfunnet de etter hvert skal bli nyttige bidragsytere til. Og selvsagt skal funksjonshemmede ha de samme utdanningsmulighetene som alle andre, sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund.

Hun viser til at regjeringen i Hurdalsplattformen sier at den vil gjennomføre «Veikart. Universelt utformet nærskole» innen 2030, og at vi derfor forventet handling og bevilgninger.

– Det kan virke som regjeringen har brettet sammen veikartet for en universelt utformet skole, lagt det i hanskerommet og kjørt seg vill! Hvis regjeringen mener noe med det såkalte veikartet, må den vise det gjennom bevilgninger og konkrete tiltak som gjør skolene tilgjengelige for alle, understreker Tove Linnea Brandvik.

– Vi krever at regjeringen setter av 400 millioner i friske midler øremerket universell utforming av eksisterende skoler.

Les også: Regjeringen hindrer funksjonshemmede i å være aktive (lenke).