Skjermdump fra NRK TV av Trygve Slagsvold Vedum på Stortingets talerstol

Regjeringen bidrar ikke til at funksjonshemmede skal være aktive. Også neste år vil bare en brøkdel av oss få tildelt de aktivitetshjelpemidlene vi trenger.

Norges Handikapforbund har over år gitt tydelig beskjed til regjeringen om at bevilgningene er altfor lave og legger store begrensninger på funksjonshemmedes muligheter til å være i aktivitet. Situasjonen er at vi funksjonshemmede må søke om de hjelpemidlene vi trenger gang på gang – en tungvint ordning der mange gir opp.

De siste årene har utviklingen gått i feil retning:

Bevilgningen til aktivitetshjelpemidler gikk ned fra 100 millioner i 2020 og 2021, til 55,1 millioner i 2022, altså nesten en halvering. I tillegg økte den andelen som hver av oss må betale selv, fra 4.000 til 5.000 kroner i år.

Statsbudsjettet finner du her (ekstern lenke, åpnes i ny fane).

Sammen med en rekke andre organisasjoner har vi tydeliggjort overfor regjeringen at aktivitetshjelpemidler må finansieres som en overslagsbevilgning. En overslagsbevilgning ville sikret deg hjelpemiddelet hvis du hadde rett til det gjennom folketrygdloven.

I stedet avspises vi med de samme lave bevilgningene som de siste årene, og potten ligger an til å bli brukt opp allerede tidlig på vinteren, slik som i år. De av oss som har aktivitetshjelpemidler, har heller ikke hatt mulighet til å få dem reparert etter sommeren, også det fordi pengene er brukt opp. Dette fører til diskriminering; vi får ikke den samme muligheten som andre til å trene, delta i friluftsliv og være aktive. Det bidrar også til at funksjonshemmede foreldre ikke kan være aktive sammen med sine barn.

– Våre behov for aktivitet er de samme som alle andres, men vi får altså ikke de hjelpemidlene vi trenger og blir begrenset i livet og hverdagen, påpeker forbundsleder Tove Linnea Brandvik i NHF. – Nok en gang fratas funksjonshemmede muligheten til å være i aktivitet, og nå også i en tid der andre aktivitetstilbud er kraftig redusert, legger hun til.

Les også: Nærskolen blir ikke for alle – nå heller (lenke)