Norges Handikapforbund, region Nord-Norge er godt i gang med prosjektet «Erfaringskollektivet», som er et toårig prosjekt, støttet av Stiftelsen DAM. 

Vi har som mål å bidra til bevisstgjøring og holdningsendring, som øker tilgjengeligheten ved offentlige arrangementer i Nord-Norge. Gjennom dette prosjektet skal vi utvikle et informasjons- og undervisningstilbud rettet mot ulike kultur- og fritidsarrangører, som blant annet skal tilbys i Bodø, Tromsø og Harstad i 2022! Tilbudet skal være basert på eksisterende kunnskap, erfaringskompetanse og annet skriftlig materiale.

Når vi snakker om arrangører, så kan det i denne sammenhengen være alle offentlige aktører som skaper sosiale møteplasser innenfor kultur, idrett, friluftsliv… eller annet! Det kan for eksempel være aktører i restaurant og utelivsbransjen, festivalarrangører eller ulike utvalg og organisasjoner som skaper møteplasser for sine medlemmer. Det kan være studentorganisasjoner som har ansvar for å arrangere aktiviteter under fadderuka, eller for eksempel komiteer som arrangerer ulike arrangementer som del av større offentlige begivenheter i lokalsamfunnet.

Håkon Rossvoll fra regionskontoret NHF Nord-Norge er prosjektleder, og har med seg en bra gjeng med tillitsvalgte fra NHFU/NHF Nord-Norge, som utgjør prosjektgruppen: Regine Elvevold (NHFU), Mathias Halvorsen (NHFU), Marte Imingen (NHFU), Bendik Laumann Vedal (NHFU) og Frode Heggelund (NHF).

 

Et viktig element i prosjektet handler om å samle inn ulike erfaringer knyttet til fysiske og sosiale barrierer ved deltakelse på kultur- og fritidsarrangementer. Dette gjøres gjennom flere innsamlingsmøter, hvor vi er godt i gang med å snakke med ansatte/tillitsvalgte/medlemmer i NHF/NHFU, representanter i råd og utvalg og representanter fra andre relevante organisasjoner.

Dette skal danne noe av grunnlaget som prosjektgruppen tar utgangspunkt i når det det endelige undervisningstilbudet utvikles.

I tillegg åpnes det opp for å ta imot innspill fra andre interessenter fortløpende gjennom  hele innsamlings – og uviklingsfasen, som varer ut året. Har du innspill til oss om hva som er viktig å ha med i et undervisningsopplegg om tilgjengelige og inkluderende arrangementer, eller har du erfaringer som du ønsker å dele og tenker kan være viktig for prosjektet ? 

  • Hvis du har en funksjonsnedsettelse knyttet til syn, bevegelse eller hørsel – Hvilke fysiske og sosiale barrierer er det du møter på i forbindelse med deltakelse på ulike kultur- og fritidsarrangementer?
  • Hva tenker du det er viktig at arrangører og tiltakshavere tenker på i planleggingen og gjennomføringen av et arrangement for at det skal være tilgjengelig for alle?

Ta gjerne kontakt med:

Håkon Rossvoll, prosjektleder Erfaringskollektivet

Epost: Haakon.rossvoll@nhf.no

Tlf: 47 67 03 65

Vi følger anonymiseringskravene i GDPR, det vil si at vi kun bruker eventuelle sitater/erfaringer fra datainnsamlingen, hvor vedkommende har gitt eksplisitt samtykke til at det kan brukes i undervisningstilbudet. All informasjon kommer ikke til å bli direkte brukt, men alle innspill vil være viktige for å danne seg et helhetlig bilde og for å gi undervisningstilbudet kvalitet og legitimitet.