Støre-regjeringen har valgt å løfte fram funksjonshemmedes likestilling og menneskerettigheter i sin nye regjeringsplattform. Vi har fått full uttelling for den jobben vi har gjort.

En klar ambisjon om likestillingspolitikk

I regjeringsplattformen, som ble presentert av Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum i dag, heter det at regjeringen skal føre en offensiv likestillingspolitikk som gjør at alle inkluderes i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet. Universelt utformede skoler innen 2030 er også med. Om BPA sier plattformen at den vil videreutvikle brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som et viktig verktøy for deltakelse og likestilling i samfunnet. Men viktigst av alt: Regjeringen vil inkorporere FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Endelig skal våre menneskerettigheter bli norsk lov.

Regjeringsplattformen er førende for regjeringens politikk og avgjørende for hva Støre og hans statsråder prioriterer å jobbe med og levere på. Det at funksjonshemmedes likestilling og menneskerettigheter nå er en del av regjeringsplattformen, er derfor en seier for oss.

Et resultat av målrettet og hardt arbeid

Vi har jobbet målrettet og hardt gjennom flere år for å komme dit vi er i dag, der politikken om oss blir presentert som likestillingspolitikk. Vi har presentert vår egen likestillingsstrategi, gitt tydelige innspill til partienes politiske programmer, og siden vært på dem som hauker gjennom valgkampen og, til sist, gitt våre innspill til partiene under forhandlingene om plattformen.

Vi er glade for at arbeidet vårt har ført fram. Regjeringsplattformen er en bekreftelse på at de kommende regjeringspartiene har lyttet til oss. Det er et godt utgangspunkt for den regjeringsperioden som ligger foran oss. Politikken blir langt bedre når politikerne lytter til oss som politikken angår.

Vår innsats fortsetter

Arbeidet vårt er på ingen måte over. Regjeringsplattformen er bare et dokument, og formuleringene er verken konkrete eller koblet til finansiering. Vi skal fortsette å pushe på Støre og hans regjering for å sørge for at ambisjonene fra plattformen blir gjennomført og realisert, og at regjeringen leverer på det den har lovet.