NHFU Nytt Styre 2019

2. februar avhold NHFU Nord-Norge sitt årsmøte, og et nytt styre ble valgt. Linn Marie Talsethagen ble valgt til ny leder, nestleder ble Marte Imingen, økonomiansvarlig ble Henriette Andreassen. De har allerede fått planlagt mange kule aktiviteter for det nye året, blant annet temakvelder med andre organisasjoner, samarbeid på tvers av regionene og ikke minst mer samarbeid med NHF interessepolitisk. På bildet fra venstre: Mathias Halvorsen, Regine Elvevold, Frode Heggelund (ikke medlem av styret), Sofie Paulsen, Linn Marie Talsethagen og Marte Imingen. Regionstyret og regionskontoret ønsker det nye styret lykke til!