Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) Nord-Norge gjennomførte lørdag 12.02 og søndag 13.02 digitalt årsmøte. Gjennom helgen fikk årsmøtet besøk av Mia Larsen Sveberg – leder NHFU Trøndelag og sentralstyremedlem i NHFU og Mohamed, Guro Helene og Lena fra administrasjonen i NHFU.

Gratulerer til alle valgte styremedlemmer, og gratulerer til Regine Elvevold som nyvalgt leder! Velkommen til Anna og Victor, som er nye gode tilskudd til styret! Sist, men ikke minst – takk til Sofie Paulsen og Bendik Laumann Vedal, som nå går av. Bendik fortsetter i NHFU Trøndelag. Takk til Bendik og Sofie  for god innsats i NHFU Nord-Norge gjennom flere år!!

Det nye består av: 

Leder: Regine Elvevold

Nestleder: Mathias Halvorsen

Økonomiansvarlig: Marte Imingen

Styremedlem: Victor Lian

Vara: Anna Granheim Fjose

 

Kunne du tenke deg å engasjere deg i NHFU Nord-Norge? 

  • Les mer om organisasjonen på NHFU.no, og meld deg inn. 
  • Ta kontakt med NHFU Nord-Norge på e-post: nhfu.nordnorge1920@gmail.com eller gjennom facebook: NHFU Nord-Norge