Lørdag 17.april hadde region Nord-Norge sitt årsmøte, som ble gjennomført digitalt.

Det nye regionstyret er: 

Leder: Barbro Holmstad, NHF Narvik (Ikke på valg)

Nestleder: Gunnar Olsen. Bodø, LFPS Nordland (Gjenvalgt)

Styremedlem: Merete Krohn, NHF Troms/LARS (Ikke på valg)

Styremedlem: Inger K. Svenning, Alta. Kontaktperson for NHF (Gjenvalgt)

Styremedlem: Marit Sørdal, NHF Ballangen, NASPA (Nyvalgt)

1. vara: Henriette Andreassen, NHF Tromsø (Nyvalgt)

2. vara: Erik Lemika, NHF Hammerfest (Gjenvalgt)

3. vara: Brynli Ballari, NHF Tana (Nyvalgt)

4. vara: Tor Ivar Harz Myrland, NHF Narvik (Nyvalgt)

5. vara: Frode Heggelund, NHF Tromsø (Gjenvalgt)

 

Lykke til i det videre arbeidet, og sist men ikke minst –

GRATULERER TIL DERE SOM HAR FÅTT NYE VERV OG GRATULERER TIL DERE SOM HAR FÅTT FORNYET TILLITT!